GGZ NL: NZa beperkt ggz in ondernemerschap

op .

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) belemmert ggz-instellingen in de overgang naar marktwerking, doordat zij ggz-instellingen verbiedt om uit het budgetsysteem te stappen. De NZa verhindert hen voluit hun ondernemerschap uit te oefenen. Dat vindt Lex de Jong-Witsenburg, programmaleider Zorgmarkten van brancheorganisatie GGZ Nederland, meldt Psy. GGZ Nederland heeft medio december ook een brandbrief met deze strekking aan de NZa gestuurd.

GGZ NL: NZa beperkt ggz in ondernemerschapDe Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) belemmert ggz-instellingen in de overgang naar marktwerking, doordat zij ggz-instellingen verbiedt om uit het budgetsysteem te stappen. De NZa verhindert hen voluit hun ondernemerschap uit te oefenen. Dat vindt Lex de Jong-Witsenburg, programmaleider Zorgmarkten van brancheorganisatie GGZ Nederland, meldt Psy. GGZ Nederland heeft medio december ook een brandbrief met deze strekking aan de NZa gestuurd.
Beleidsregel

Onlangs heeft de NZa een beleidsregel aangenomen die het de zogeheten gebudgetteerde ggz-instellingen onmogelijk maakt uit de budgetsystematiek te stappen. Die beleidsregel, CU-5032, treedt op 1 januari 2011 in werking. Volgens de NZa is er geen sprake van een koerswijziging, maar van verduidelijking van de bestaande regels.

Een aantal zorginstellingen zou in overweging zijn het budgetsysteem van de AWBZ te verlaten. De nieuwe beleidsregel hindert hen hierin. De instellingen willen worden uitbetaald in dbc's en geen productieafspraken meer maken met zorgverzekeraars.
Overgangsfase

De instellingen vinden de overgang naar de curatieve zorg, die al vier jaar gaande is, te lang duren. Hoewel de omzetgarantie in de AWBZ zekerheid biedt, lopen sommige instellingen daardoor juist inkomsten mis. De bekostiging naar prestaties moet in 2015 volledig ingevoerd zijn. In 2012 wordt de eerste stap gezet.
Ongelijk speelveld

Door het NZa-beleid ontstaat in de visie van GGZ Nederland een ongelijk speelveld tussen niet-gebudgetteerde ggz-instellingen en gebudgetteerde instellingen. Nieuwe toetreders tot de ggz-markt, instellingen die na 1 januari 2008 ontstonden, vallen niet onder deze regels. Zij declareren al op basis van dbc's en kennen dan ook geen budgetplafond. ‘Ze mogen net zoveel zorg leveren als ze aankunnen.' Ook hebben zij geen last van de zogenaamde Klink-korting van 3,7 procent die alleen voor de gebudgetteerde instellingen geldt. "Zij kunnen innoveren wat ze willen en dus echt ondernemen", aldus De Jong-Witsenburg.
Zorgverzekeraars

De invoering van de nieuwe beleidsregel ontneemt gebudgetteerde instellingen nu geheel de mogelijkheid uit het budgetsysteem te stappen als ze niet tot overeenstemming konden komen met de zorgverzekeraar. "Nu zijn instellingen helemaal aan de verzekeraars overgeleverd. Feitelijk zijn ze nu verplicht een contract met de verzekeraar te sluiten, zegt De Jong-Witsenburg , ook als ze het niet eens zijn met de voorwaarden die ze opgelegd krijgen.
Bron: Psy