ZBC's moeten 40 procent inleveren op omzet in 2012

op .

Zelfstandige klinieken mogen in 2012 nog maar 60 procent van de omzet draaien die ze in 2010 verwachten te behalen. Dat blijkt uit de deal die VWS, de Orde van Medisch Specialisten en de NVZ vereniging van ziekenhuizen vorige week hebben gesloten. Door de afspraken over het budget dat in 2012 beschikbaar wordt gesteld voor vrijgevestigde specialisten loopt de markt voor zelfstandige behandelcentra (ZBC's) vast.

ZBC’s moeten 40 procent inleveren op omzet in 2012Zelfstandige klinieken mogen in 2012 nog maar 60 procent van de omzet draaien die ze in 2010 verwachten te behalen. Dat blijkt uit de deal die VWS, de Orde van Medisch Specialisten en de NVZ vereniging van ziekenhuizen vorige week hebben gesloten. Door de afspraken over het budget dat in 2012 beschikbaar wordt gesteld voor vrijgevestigde specialisten loopt de markt voor zelfstandige behandelcentra (ZBC's) vast.
ZBC's in problemen

Medisch specialisten kunnen het ziekenhuis niet meer uit naar een zbc, omdat ziekenhuizen het budget beheren, stelt directeur Theo Roos van brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Hij is woedend over het nieuwe akkoord en schreef vorige week een brandbrief hierover aan minister Schippers van VWS. "Slecht presterende ziekenhuizen krijgen hun omzet weer terug, succesvol opererende zbc's moeten hun deuren sluiten". Hij wil op korte termijn een gesprek met VWS. Hij is ook verbolgen over het feit dat dit akkoord is bereikt achter achter de rug om van ZKN.

Het voortbestaan van alle klinieken die na 2007 zijn ontstaan komt bovendien in gevaar doordat bij het berekenen van het nu toegekende budget is uitgegaan van de historische omzet in 2007.
Omzetplafond

Volgens de nieuwe afspraken wordt het totaalbudget voor vrijgevestigde specialisten verdeeld over ziekenhuizen door middel van een omzetplafond per ziekenhuis. De raad van bestuur van het ziekenhuis draagt het ontvangen bedrag vervolgens af aan het collectief van vrijgevestigde medisch specialisten. De specialist moet via het ziekenhuis bij de patiënt of verzekeraar declareren.