De leden van de VHP-Zorg hebben nagenoeg 100% ingestemd met de nieuwe cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

op .

Voor de 400.000 werknemers die onder deze cao vallen betekent dit onder andere een loonstijging van 2 procent, een eenmalige uitkering in 2010 en een verhoging van de eindejaarsuitkering in 2011; zie onderstaand. De cao loopt van 1 maart 2010 tot 1 maart 2012. Ook de andere betrokken bonden en de zorgwerkgevers ActiZ en BTN hebben inmiddels ingestemd met de nieuwe cao. De nieuwe cao is hiermee een feit.

De leden van de VHP-Zorg hebben nagenoeg 100%  ingestemd met de nieuwe cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg.
Voor de 400.000 werknemers die onder deze cao vallen betekent dit onder andere een loonstijging van 2 procent, een eenmalige uitkering in 2010 en een verhoging van de eindejaarsuitkering in 2011; zie onderstaand. De cao loopt van 1 maart 2010 tot 1 maart 2012. Ook de andere betrokken bonden en de zorgwerkgevers ActiZ en BTN hebben inmiddels ingestemd met de nieuwe cao. De nieuwe cao is hiermee een feit. 
De medewerkers krijgen in 2010 een loonsverhoging van 1,1 procent, waarvan 0,6 eenmalig. In 2011 volgt een loonsverhoging van 1,5 procent en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,5 procent.
Vanwege de Wet Gelijke Behandeling zijn ouderenregelingen in cao’s onder druk komen te staan. In de nieuwe cao is afgesproken dat de huidige 55-plussers hun oude rechten behouden. Voor werknemers tussen de 50 en 55 zijn afspraken gemaakt over een overgangsregeling. Voor veel werknemers was dit een bijzonder belangrijk punt.  Jongeren ontvangen extra uren om te sparen. Vanaf 2017 is er een gelijke regeling voor alle werknemers, iedereen krijgt dan 35 uur extra per jaar. Werknemers kunnen gedurende hun loopbaan deze uren gaan sparen. Ze kunnen de uren sparen in tijd of in een levensloopregeling storten en gedurende hun loopbaan benutten om extra dagen op te nemen.
Ook is afgesproken dat elke werkgever verplicht is om tenminste 2 procent van de loonsom aan te wenden voor scholing van werknemers. De werkgever stelt hiervoor samen met de ondernemingsraad een scholingsplan op. Dit moet bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.
Verder gaat de stagevergoeding voor vmbo-leerlingen omhoog naar  300 euro per maand, stijgt de vergoeding voor wachtdiensten van kraamzorgmedewerkers met 10 procent op 1 januari 2011 en gaan de werkgevers medewerkers met een nul-urencontract een volwaardig deeltijdcontract aanbieden.