Zorgbarometer: druk op mantelzorgers groeit

op .

Een op de drie Nederlanders verwacht dat er in de toekomst steeds minder mensen bereid zijn tot het verlenen van mantelzorg. Acht en zestig procent denkt dat het leveren van mantelzorg in combinatie met een baan en gezin steeds lastiger wordt. Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale Zorgbarometer, uitgevoerd door Blauw Research in opdracht van zorgverzekeraar VGZ.Zorgbarometer: druk op mantelzorgers groeit
Een op de drie Nederlanders verwacht dat er in de toekomst steeds minder mensen bereid zijn tot het verlenen van mantelzorg. Acht en zestig procent denkt dat het leveren van mantelzorg in combinatie met een baan en gezin steeds lastiger wordt. Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale Zorgbarometer, uitgevoerd door Blauw Research in opdracht van zorgverzekeraar VGZ.
 Klachten

Uit de Zorgbarometer blijkt dat ruim een derde van Nederlanders wel eens voor iemand gezorgd heeft die dit zelf niet meer kon. Bij ruim veertig procent van de gevallen gaat het om de ouders. Een kwart van de mantelzorgers heeft lichamelijke klachten gehad door de zorg voor een ander. Daarnaast geeft ruim een op de vijf aan dat ze psychische klachten hebben gekregen en dat de gezinssituatie en persoonlijke financiën onder druk zijn komen te staan. Mantelzorgers blijken zelf vooral behoefte te hebben aan een back-up. Dat betekent dat er iemand anders is die de zorg voor hun naaste overneemt als ze zelf uit zouden vallen. Meer dan een derde zou graag iemand hebben die de zorg soms kan overnemen zodat men zelf even kan bijkomen.
Bezuinigingen


Het merendeel van de ondervraagden (62 procent) voorziet in de toekomst een steeds grotere rol voor mantelzorg. Dit komt volgens de Nederlanders (84 procent) voornamelijk door de bezuinigingen vanuit het kabinet . Bovendien denkt ruim twee derde dat de toenemende vergrijzing een rol speelt. Daarnaast willen mensen ook steeds langer thuis blijven wonen.  Zeven op de tien Nederlanders vinden dat mantelzorg iets is wat je over moet hebben voor je naasten. Maar een ruime meerderheid (81 procent) vindt dat het de professionele zorgverlening niet kan vervangen. Mantelzorg wordt vooral gezien als een tijdelijke oplossing (58 procent) en is in de meeste gevallen meer noodzaak dan een vrije keuze (67 procent).
Rolverdeling

Het onderzoek laat zien dat mantelzorgers vooral ondersteuning verwachten vanuit thuiszorg (60 procent), zorgverzekeraars (54 procent), huisartsen (44 procent) en de overheid (42 procent). Bij de vraag wie verantwoordelijk is voor welke taken vindt de helft van de Nederlanders dat de zorgverzekeraar verantwoordelijk is voor het vervoer van en naar het ziekenhuis. Van de zorgverlener verwachten de ondervraagden vooral medische zaken als het bieden van psychologische hulp, het toedienen van medicijnen en het wassen van de patiënt. De omgeving van de zieke is er vooral voor de dagelijkse dingen als boodschappen doen, huisdieren verzorgen en een gezellig praatje.