Plan van aanpak acute verloskunde voor zomer 2011

op .

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de inrichting van de acute verloskundige zorg als ‘knelpunt’ benoemd en wil daarom van de ziekenhuizen een plan van aanpak voor de zomer.Plan van aanpak acute verloskunde voor zomer 2011
Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de inrichting van de acute verloskundige zorg als ‘knelpunt’ benoemd en wil daarom van de ziekenhuizen een plan van aanpak voor de zomer.

 

Hierin ‘staat aangegeven wat nodig is om, lokaal in de ziekenhuizen, te voldoen aan de adviezen van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte, wat dit oplevert en wat de mogelijk negatieve gevolgen zijn’, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

 

De minister benoemt concreet de norm van vijftien minuten en geeft aan dat zij deze norm van cruciaal belang vindt. Ze wil dat de ziekenhuizen ‘in hun plan van aanpak afspraken maken over de beschikbaarheid van relevante professionals en hun onderlinge samenwerking om deze 15-minutennorm te behalen’. Hierbij refereert de minister naar het onderzoek van de NVZ waarin staat ‘… 92% van de ziekenhuizen mogelijkheden heeft om het proces te verbeteren om zo de norm te behalen’.

Verder vraagt de minister aan de IGZ om ‘ …afspraken met het veld te maken over de termijn waarop ziekenhuizen met hun Verloskundig Samenwerkingsverband deze beschikbaarheidsafspraken hebben gerealiseerd en vervolgens daarop te toetsen.

 

Blijkt dat voor bepaalde ziekenhuizen deze 15-minutennorm niet haalbaar is, dan kunnen zij geen veilige acute verloskundige zorg aanbieden. ‘Dat kan voor sommige regio’s betekenen dat de afstand tot het ziekenhuis te groot wordt om veilig thuis te kunnen bevallen.’De NVZ beraadt zich op een reactie aan de minister.


 


Bron: