Nieuwe ronde ESF- aanvragen in februari a.s.

op .

Van 1 tot en met 28 februari 2011 is het ESF-loket bij het Agentschap SZW geopend voor ESF aanvragen 2011. Het loket bij Agentschap SZW is de hele februari maand open gesteld onder het motto "wie het eerst komt, het eerst maalt". Niet uitgesloten kan worden dat het beschikbare budget na opening van het loket op 1 februari a.s. 9.00 uur snel op is.

Nieuwe ronde ESF- aanvragen in februari a.s.
Van 1 tot en met 28 februari 2011 is het ESF-loket bij het Agentschap SZW geopend voor ESF aanvragen 2011. Het loket bij Agentschap SZW is de hele februari maand open gesteld onder het motto "wie het eerst komt, het eerst maalt". Niet uitgesloten kan worden dat het beschikbare budget na opening van het loket op 1 februari a.s. 9.00 uur snel op is.

Er is als gevolg van onderrealisatie bij de vorige subsidierondes ieen subsidie budget van € 200 miljoen. Er kan per aanvragend fonds maximaal 2% van het beschikbare budget = € 4 miljoen worden binnengehaald.

De StAZ zal er niettemin naar streven om alle ontvangen subsidie-aanvragen zo snel mogelijk in te dienen nadat het Agentschap SZW op 1 februari a.s. om 9.00 uur het loket heeft geopend.

Omdat de volgorde waarin subsidie-aanvragen bij het Agentschap SZW worden ingediend, bepalend is voor de vraag of een subsidie-aanvraag wordt gehonoreerd, heeft het bestuur van de StAZ zich nader beraden over een zorgvuldig te kiezen aanpak. Het bestuur van de StAZ heeft het volgende besloten:

Onder alle volledig ingevulde ESF-subsidie-aanvragen die op maandagmorgen 17 januari  a.s. 9.00 uur per mail door de StAZ zijn ontvangen, wordt een loting verricht. De uitkomst van deze loting is bepalend voor de volgorde waarin een aanvraag na opening van het loket op 1 februari a.s. 9.00 uur door de StAZ bij het Agentschap SZW wordt ingediend.

Aanvragen die de StAZ na 17 januari a.s. 9.00 uur ontvangt, worden bij het loket in volgorde van binnenkomst ingediend, nadat eerst de aanvragen ontvangen vóór 17 januari a.s. 9.00 uur zijn ingediend.


 


Bron: NVZ