Schippers overweegt faseren korting

op .

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) staat open voor het faseren van de korting van € 314 miljoen die ziekenhuizen vanaf 2011 wordt opgelegd.

Schippers overweegt faseren korting
Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) staat open voor het faseren van de korting van € 314 miljoen die ziekenhuizen vanaf 2011 wordt opgelegd.

 

‘Ik zal daar zeker naar kijken’, aldus de minister tijdens het algemeen overleg (AO) met de Tweede Kamer op 9 december. Voor Schippers staat evenwel voorop dat ‘iedere cent van de overschrijding’ terugkeert naar de premiebetaler.

 

Daarnaast liet ze de Kamer weten dat er wel iets tegenover het uitsmeren van de korting over meerdere jaren moet staan. Zo’n afspraak zou deel moeten uitmaken van een brede inhoudelijke agenda. Schippers: ‘Ik heb ook zo mijn wensen, bijvoorbeeld als het gaat om afspraken over het reduceren van vermijdbare sterfte’.

 

Omvang en oorzaken


Woordvoerders van verschillende partijen voelden de minister tijdens het AO aan de tand over de overschrijding, zowel over de omvang als de oorzaken. Er was veel te doen over de hoogte van de overschrijding. Zo sprak Henk van Gerven (SP) over ‘chaos alom’ en trok Eelke van der Veen (PvdA) de betrouwbaarheid van het bedrag in twijfel. Anne Mulder (VVD) sprak van een ‘lelijke korting’, die voor hem eens te meer bewijst dat het huidige systeem ‘stuck in the middle’ is. ‘Wat voor signaal geef je af met een dergelijke maatregel, zowel richting ziekenhuizen als in de richting van potentiële investeerders?’

 

Zorgverzekeraars

Ook naar de rol van de zorgverzekeraars bij het ontstaan van de overschrijding werd gevraagd. Linda Voortman (GroenLinks) toonde begrip voor het standpunt van de NVZ dat de korting niet eenzijdig bij ziekenhuizen kan worden neergelegd, en vroeg de minister waarom ze verzekeraars hierop niet aanspreekt. Karin Gerbrands (PVV) vond het ‘te kort door de bocht’ om de rekening bij verzekeraars neer te leggen, maar zag wel een relatie tussen de verantwoordelijkheid voor inkoop en overschrijding van het budget.

 

Differentiëren

Ook ging het debat over de consequenties van de korting voor ziekenhuizen. De situatie van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Zeeland kwam daarbij veelvuldig aan bod. Pia Dijkstra (D66) vroeg zich af hoe de korting zich verhoudt met de noodzaak voor ziekenhuizen om ‘meer vlees op de botten’ te krijgen.

 

Opvallend was verder dat verschillende Kamerleden openstonden voor de mogelijkheid om de korting gedifferentieerd toe te passen. Voortman ging ervan uit dat de korting doorgaat, maar dat deze eerlijk verdeeld moet worden, volgens het uitgangspunt ‘welke instellingen hebben meer zorg gedragen voor de overschrijding dan andere?’.

 

€ 314 miljoen redelijk betrouwbaar

Minister Schippers begreep dat er zorgen bestaan over de gevolgen van de korting voor ziekenhuizen, maar nuanceerde dit tegelijkertijd: ‘Er gaat de komende kabinetsperiode € 15 miljard extra naar de zorg’.  Ze liet de Kamer weten dat er nog geen harde conclusies kunnen worden getrokken over de oorzaken voor de overschrijding. Vektis brengt de oorzaken momenteel in opdracht van de minister in beeld.

 

De minister noemde een aantal factoren: de volume van het B-segment is in de jaren 2008 en 2009 toegenomen, en de schoning van het budget is niet goed uitgevoerd. Ze verwacht geen grote veranderingen meer ten opzichte van het meest recent gecommuniceerde bedrag (€ 314 miljoen), maar gaf tevens aan dat dat niet spijkerhard is: de balans kan pas worden opgemaakt als de DBC’s van de desbetreffende jaren zijn gesloten.

 

Wat betreft een mogelijke differentiatie van de korting was Schippers helder: ze heeft daar grote problemen mee. Ziekenhuizen die een goede reputatie hebben als het gaat om het leveren van topzorg trekken nu eenmaal meer patiënten aan, stelde de minister. ‘Moeten die nu zwaarder worden gestraft voor hun goede kwaliteit dan andere instellingen?’


 


Bron:  VWS