Kwaliteit ouderenzorg opnieuw verbeterd

op .

De kwaliteit van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg is in 2009 voor het derde jaar op rij verbeterd. Zorginhoudelijk werden op bijna alle thema's belangrijke verbeteringen bereikt. Ook waren de cliënten nog positiever over hun ervaringen met de zorg. Dit komt naar voren uit het branchebeeld 2009 van het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg.

Kwaliteit ouderenzorg opnieuw verbeterd
De kwaliteit van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg is in 2009 voor het derde jaar op rij verbeterd. Zorginhoudelijk werden op bijna alle thema's belangrijke verbeteringen bereikt. Ook waren de cliënten nog positiever over hun ervaringen met de zorg. Dit komt naar voren uit het branchebeeld 2009 van het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg.
 Veilig

Cliënten zijn met name positief over de professionaliteit en veiligheid en de wijze waarop ze door het personeel bejegend worden. Al met al ervaren de cliënten hun zorg als vakkundig en veilig. Tegelijk geven cliënten aan dat zij soms te lang moeten wachten op een zorgverlener en dat zij graag wat meer persoonlijke aandacht zouden krijgen los van de zorg.
Daling

Uit het branchebeeld blijkt dat er minder vrijheidsbeperkende middelen werden ingezet dan voorgaande jaren. Ook daalde het aantal cliënten met depressieve symptomen. De grootste kwaliteitsverbeteringen werden behaald bij het terugdringen van doorligwonden, het voorkomen van gewichtsverlies en het stellen van de diagnose bij mensen met incontinentie.
Verbeterplannen

In 2009 hebben in totaal circa 1900 verpleeg-, verzorgingshuizen en locaties en thuiszorgorganisaties hun zorginhoudelijke resultaten gemeten. Aan het CQ-onderzoek naar hun ervaringen met de zorg namen ruim 50 duizend cliënten deel. De kwaliteit van zorg wordt gemeten aan de hand van twaalf indicatoren voor verpleeg- en verzorgingshuizen en twee voor de zorg thuis.  Cliëntenraden, zorgaanbieders, beroepsgroepen, verzekeraars en Inspectie zijn positief over het kwaliteitskader en de behaalde resultaten. Meer dan zeven van de tien zorgorganisaties gebruiken de uitkomsten om verbeteringen in de zorg in gang te zetten. Van de cliëntenraden vindt 80 procent dat zorgorganisaties meer aan kwaliteit gaan doen door het openbaar maken van de cliëntenraadplegingen.