WS stelt budget medisch specialisten op 2 miljard

op .

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft een akkoord bereikt over het budget dat in 2012 beschikbaar wordt gesteld voor medisch specialisten. Het gaat om ruim 2 miljard euro. Dit bedrag mag daarna met 2,5 procent per jaar groeien.

VWS stelt budget medisch specialisten op 2 miljardMinister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft een akkoord bereikt over het budget dat in 2012 beschikbaar wordt gesteld voor medisch specialisten. Het gaat om ruim 2 miljard euro. Dit bedrag mag daarna met 2,5 procent per jaar groeien.

Akkoord met Orde


Schippers kwam tot een akkoord met de Orde van Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Volgens Schippers is er in de afgelopen jaren sprake geweest van ,,forse overschrijdingen'' van de kosten voor de medisch specialisten. Zij pleit voor een "beheerste kostenontwikkeling en het eerlijker verdelen van de beschikbare middelen over de specialisten".

Volgens Schippers ligt in de afspraken besloten dat de veiligheid van patiënten en de doelmatigheid van de gezondheidszorg worden verbeterd.


 


Bron: ANP