Gemeenten: maatwerk bij huishoudelijke hulp

op .

Gemeenten gaan minder 'op de automatische piloot' hulp toewijzen aan ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. In plaats daarvan komen medewerkers bij de cliënt thuis en bepalen ze in overleg met de aanvrager welke zorg geboden wordt. Dat blijk uit een nieuw plan dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) donderdag heeft gepresenteerd.

Gemeenten: maatwerk bij huishoudelijke hulpGemeenten gaan minder 'op de automatische piloot' hulp toewijzen aan ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. In plaats daarvan komen medewerkers bij de cliënt thuis en bepalen ze in overleg met de aanvrager welke zorg geboden wordt. Dat blijk uit een nieuw plan dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) donderdag heeft gepresenteerd.

Minder verspillen

Volgens een woordvoerder is het voorstel niet geboren uit bezuinigingsoverwegingen. Wel is het de bedoeling dat er minder tijd en middelen worden verspild aan zorg die mensen eigenlijk niet willen of nodig hebben. "Stel dat iemand nu hulp in de huishouding krijgt, omdat die persoon daar volgens de regels nu eenmaal recht op heeft. Maar uit het gesprek blijkt dat de cliënt eigenlijk liever naar het buurthuis wordt gebracht voor een praatje. Aan die wens kunnen we in de toekomst beter voldoen."

Belangen

De VNG heeft de plannen samen ontwikkeld met belangenorganisaties van chronisch zieken, gehandicapten en senioren. Volgens de woordvoerder wordt er niet getornd aan bestaande rechten die burgers hebben. De verwachting is wel dat veel gemeenten zullen bezuinigen op de Wmo, de wet die maatschappelijke zorg op lokaal niveau regelt.

Gemeenten zijn verplicht hulpbehoevende mensen te helpen op een aantal gebieden. Zo moet een huis schoon en leefbaar zijn, de kleding dient schoon en 'doelmatig' te zijn en mensen moeten zo nodig geholpen worden met vervoer.


 


Bron: ANP