Veld voorziet chaos rond verpleging thuis

op .

De NVZ vereniging van ziekenhuizen en beroepsvereniging V&VN waarschuwen voor chaos bij de medisch specialistische thuiszorg. De beide verenigingen maken zich ernstig zorgen over het besluit van zorgverzekeraars CZ en Uvit om vanaf 2011 deze zorg niet langer bij thuiszorgorganisaties in te kopen, maar alleen via ziekenhuizen.

Veld voorziet chaos rond verpleging thuisDe NVZ vereniging van ziekenhuizen en beroepsvereniging V&VN waarschuwen voor chaos bij de medisch specialistische thuiszorg. De beide verenigingen maken zich ernstig zorgen over het besluit van zorgverzekeraars CZ en Uvit om vanaf 2011 deze zorg niet langer bij thuiszorgorganisaties in te kopen, maar alleen via ziekenhuizen.

Integraal

UVIT en CZ kondigden afgelopen november aan de contracten met thuiszorgorganisaties voor het leveren van medisch specialistische verpleging thuis (MSVT) niet te willen verlengen. Zij kopen voortaan deze zorg, ook wel aangeduid als ziekenhuis verplaatste zorg genoemd, integraal in bij ziekenhuizen. Thuiszorgorganisaties kunnen in deze constructie alleen nog als onderaannemer deze vorm van zorg leveren.

Onuitvoerbaar

Dit betekent dat ziekenhuizen in de praktijk zullen moeten inkopen bij meerdere thuiszorgaanbieders. Voor grote ziekenhuizen en academische centra is dit ondoenlijk, omdat hun patiënten vanuit een groot deel van het land komen en zij met dus met tientallen thuiszorgaanbieders overeenkomsten moeten sluiten. Kiest het ziekenhuis ervoor om zelf MSVT-zorg te leveren, dan kan het gebeuren dat verpleegkundigen uit verschillende organisaties (thuiszorg en ziekenhuis) aan het bed van de patiënt komen te staan. Hier kleven risico’s aan voor de continuïteit en veiligheid van zorg. Ook dit vindt V&VN een onwenselijke situatie. De V&VN heeft een brandbrief aan de betrokken verzekeraars geschreven. De NVZ heeft leden opgeroepen eventuele problemen zo snel mogelijk te melden.
Bron: Skipr