'Bestuurder moet meer op bedrijfscultuur focussen'

op .

Leiders die met hun onderneming een nieuwe strategische richting willen inslaan, doen er goed aan de nodige tijd en aandacht te besteden aan cultuurverandering. Dat blijkt uit onderzoek dat prof. dr. Jaap Boonstra (hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Esade Business School in Barcelona) en een team van onderzoekers van Sioo (Interuniversitair centrum voor organisatie en veranderkunde) in opdracht van Stichting Management Studies hebben uitgevoerd.

'Bestuurder moet meer op bedrijfscultuur focussen'Leiders die met hun onderneming een nieuwe strategische richting willen inslaan, doen er goed aan de nodige tijd en aandacht te besteden aan cultuurverandering. Dat blijkt uit onderzoek dat prof. dr. Jaap Boonstra (hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Esade Business School in Barcelona) en een team van onderzoekers van Sioo (Interuniversitair centrum voor organisatie en veranderkunde) in opdracht van Stichting Management Studies hebben uitgevoerd.

Koers

Die aandacht moet dan vooral zijn gericht op het uitdragen en met alle betrokkenen bespreken van de koers die de onderneming wil gaan volgen, de waarden van de onderneming en wat ze wil betekenen voor klanten en maatschappij. Door je als leider te verbinden met de zijnswaarde van de onderneming en dat ook op alle medewerkers over te brengen, verhoog je de kans op een succesvolle strategiewijziging, stellen de onderzoekers. De uitkomsten van het onderzoek staan in het boek Leiders in cultuurverandering dat dinsdag is uitgekomen.

Inzetten op cultuurverandering

In de onderzochte ondernemingen en organisaties (Air France-KLM, Albert Heijn, ARCADIS, Content, Gemeente Amsterdam, 's Heeren Loo, InAxis, IND, Jeugdformaat, KPN, NS, verfgroothandel Olijslager, Philips Electronics Nederland , Politie Amsterdam Amstelland, Rabobank, Tempo Team) speelden zeer uiteenlopende aanleidingen voor het inzetten op een cultuurverandering. Deze varieerden van nieuwe businessmodellen waarin de klant centraal staat tot verlies van legitimiteit, van het bevorderen van samenwerking in internationale concerns tot het sturen op diversiteit in de organisatie. Uit het onderzoek blijkt dat op basis van aanleiding en doelstelling specifieke veranderroutes moeten worden gekozen, met de inzet van verschillende cultuurinterventies.

Steun

Hoewel de rol van de topbestuurder onomstreden belangrijk is, blijkt uit het onderzoek dat in sommige gevallen ook anderen dan de topbestuurder het voortouw in de cultuurverandering kunnen nemen. Ook in deze situaties zal de topbestuurder achter de professional moeten staan door duidelijk te maken welk gedrag niet meer getolereerd wordt.