Symposium zorgveiligheid gaat niet door!

op .Helaas heeft het bestuur van de VHP-zorg moeten besluiten om het symposium

“Veilige overdracht vergroot patiëntveiligheid” niet te laten doorgaan.

Symposium zorgveiligheid gaat niet door!Helaas heeft het bestuur van de VHP-zorg moeten besluiten om het symposium“Veilige overdracht vergroot patiëntveiligheid” niet te laten doorgaan.Ondanks de zorgvuldige voorbereiding, het actuele onderwerp, de enthousiaste deskundigen en het herhaald verzenden van o.a. 8000 e-mails, zijn er onvoldoende aanmeldingen om deze dag door te laten gaan.Voordat het bestuur dit besluit heeft genomen is met diverse leden contact opgenomen om te achterhalen wat de oorzaak zou kunnen zijn van de geringe aanmeldingen. Deze bleken divers te zijn, te weinig personeel, geen geld, overbelasting en voldoende interne aandacht voor het onderwerp in de ziekenhuizen zelf.Als bestuur vinden we het erg jammer dat de moeite en (onbetaalde) inzet van de inleiders voor niets is geweest.Namens het bestuur van de VHP-zorg