2011 jaar van het vrijwilligerswerk

op .

Op 7 december, de Dag van de Vrijwilliger, start het Europese Jaar van het vrijwilligerswerk. Er zal in 2011 extra aandacht aan het vrijwilligersbeleid in de branche besteed worden. Om een beter beeld te krijgen van het vrijwilligersbeleid bij haar leden, verzendt ActiZ op 7 december een enquête naar de deelnemers aan het ledenpanel.

2011 jaar van het vrijwilligerswerk
Op 7 december, de Dag van de Vrijwilliger, start het Europese Jaar van het vrijwilligerswerk. Er zal in 2011 extra aandacht aan het vrijwilligersbeleid in de branche besteed worden. Om een beter beeld te krijgen van het vrijwilligersbeleid bij haar leden, verzendt ActiZ op 7 december een enquête naar de deelnemers aan het ledenpanel.Enquête ledenpanel

De grootste werkgeversorganisatie in de VVT wil graag van haar leden weten hoe zij vrijwilligersbeleid vorm geven en waar eventueel de vragen aan de branchevereniging zitten. Om die reden krijgen de deelnemers aan het ledenpanel van ActiZ op 7 december het verzoek een korte vragenlijst in te vullen.Coordinatoren vrijwilligerswerk

In januari 2011 komen MOVISIE en Vilans, kenniscentrum voor maatschappelijke ontwikkeling en de langdurende zorg, ook met een vragenlijst. Deze is gericht aan de coördinatoren vrijwilligerswerk. Dat onderzoek heeft een ander doel, dit gaat over de positie van de coördinatoren en andere onderdelen over het vrijwilligersbeleid. Deze vragenlijst is meer op de uitvoering gericht en wordt breed uitgezet in de branche.Zorg Beter met Vrijwilligers

ActiZ werkt samen met VGN mee, aan het programma Zorg Beter met Vrijwilligers, dat uitgevoerd wordt door MOVISIE en Vilans. In een groot aantal pilots wordt ervaring op gedaan met nieuwe vormen van vrijwilligerswerk, de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers, vrijwilligers in het ZorgLeefplan, omgaan met levensvragen, enz. Op de bijbehorende website www.zorgbetermetvrijwilligers.nl is een schat aan informatie te vinden.Zoals het rapport van de commissie Van Roon ‘Naar autonomie, verbondenheid en een gezond leven’ aangeeft, zal de zorg in de toekomst niet uitsluitend door beroepskrachten geleverd kunnen worden. Iedereen zal de handen uit de mouwen moeten steken. Vrijwilligers doen dat al, maar om vrijwilligerswerk te waarborgen voor de toekomst vraagt extra aandacht.


 


Bron: Actiz