Langer doorwerken dreigt voor zorgwerknemer

op .

Werknemers in de zorg moeten gemiddeld vier maanden langer doorwerken voor hetzelfde pensioen. Nieuwe werknemers in de sector moeten zelfs zeven maanden langer doorwerken. Het bestuur van het pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft namelijk besloten de opbouw van het pensioen in 2011 tijdelijk te verlagen. Dat betekent dat mensen langer moeten doorsparen om aan dezelfde uitkering te komen.

Langer doorwerken dreigt voor zorgwerknemer

Werknemers in de zorg moeten gemiddeld vier maanden langer doorwerken voor hetzelfde pensioen. Nieuwe werknemers in de sector moeten zelfs zeven maanden langer doorwerken. Het bestuur van het pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft namelijk besloten de opbouw van het pensioen in 2011 tijdelijk te verlagen. Dat betekent dat mensen langer moeten doorsparen om aan dezelfde uitkering te komen.
Tijdelijk

Vooralsnog geldt de verlaging voor één jaar. Bovendien moeten werknemers alleen daadwerkelijke langer doorwerken wanneer de verlaging wordt verlengd. Het bestuur van het pensioenfonds neemt hiermee een voorschot op de uitkomst van de discussie over verhoging van de pensioenleeftijd. In het pensioenakkoord dat werkgevers en vakbeweging dit voorjaar hebben gesloten, is afgesproken dat mensen in 2022 tot hun 66e moeten werken. Het kabinet moet nog een besluit nemen.

 

Extra levensjaren

“We leven gemiddeld een stuk langer”, aldus directeur Peter Borgdorff. “Maar voor al die extra levensjaren willen we ook een goed pensioen. Dat kunnen we met elkaar regelen als we wat langer doorwerken.”  Mensen kunnen er nog steeds voor kiezen eerder te stoppen met werken, aldus het pensioenfonds, maar dat betekent een wat lager pensioen.

 

Dekkingsgraad

Het pensioenfonds verhoogt de premie in 2011 met 0,3 procent tot 23,4 procent van de pensioengrondslag. Zo blijft de premie kostendekkend. De pensioenuitkering gaat volgend jaar niet omhoog. De dekkingsgraad van het fonds is nog altijd lager dan de vereiste 105 procent en daarom kan de uitkering niet omhoog. Het pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft 2,3 miljoen deelnemers. Het beheert een vermogen van ruim 98 miljard euro. De dekkingsgraad lag eind oktober op 101 procent.


 


Bron: ANP