VWS heft pgb-stop per januari op

op .

Mensen die daarvoor in aanmerking komen, kunnen per 1 januari 2011 weer een persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg aanvragen. De stop op nieuwe persoonsgebonden budgetten (pgb) die het vorige kabinet deze zomer had ingevoerd, wordt dan opgeheven. Dat heeft staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer gemeld.

VWS heft pgb-stop per januari opMensen die daarvoor in aanmerking komen, kunnen per 1 januari 2011 weer een persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg aanvragen. De stop op nieuwe persoonsgebonden budgetten (pgb) die het vorige kabinet deze zomer had ingevoerd, wordt dan opgeheven. Dat heeft staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer gemeld.

Bezuinigingen

Tegelijk kondigt Veldhuijzen van Zanten maatregelen aan om de pgb-regeling financieel binnen de perken te houden. De staatssecretaris wil toe naar een "solide en toekomstvaste" regeling. De kosten voor de pgb's zijn de laatste jaren flink gestegen: van bijna 1 miljard euro in 2005 naar 2,4 miljard in 2010.

In een toelichting aan dagblad Trouw stelt zij: "Zorg op basis van een pgb is nu eenmaal goedkoper dan zorg in natura in een instelling." Om nieuwe pgb's te kunnen toelaten, moeten de houders daarvan wel inleveren. Nieuwe budgethouders krijgen al per 1 januari komend jaar met de bezuinigingen te maken en bij de huidige houders worden die vanaf 2012 stapsgewijs ingevoerd.

Specifieke groepen

Mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats en/of schulden krijgen net als licht verstandelijk gehandicapten met een gedragsprobleem bijvoorbeeld geen pgb meer. Deze specifieke groepen hebben volgens de staatssecretaris meer baat bij andere zorg. Voor ruim 13.000 mensen met een verblijfsindicatie verandert er in 2011 nog niets, maar vanaf 2012 gaat ook hun pgb stapsgewijs omlaag. De staatssecretaris zegt wel toe dat ze in de gaten houdt of aanvullende maatregelen nodig zijn voor mensen die er financieel op achteruitgaan.

Wettelijk recht

Veldhuijzen van Zanten wil ook de fraude met deze regeling aanpakken. Een commissie werkt aan voorstellen die begin 2011 duidelijk moeten worden, maar als het nodig is, grijpt ze eerder in, zo kondigt ze dinsdag aan. In 2014 hoopt ze van de pgb een wettelijk recht te hebben gemaakt. Om de AWBZ daartoe te wijzigen, zal ze zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen.


 


Bron: Skipr