NPCF en CG-Raad bundelen krachten

op .

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de belangenvereniging voor chronisch zieken en gehandicapten CG-Raad gaan in 2012 fuseren. Beide partijen hebben hiertoe woensdag een intentieverklaring ondertekend.

NPCF en CG-Raad bundelen krachtenDe Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de belangenvereniging voor chronisch zieken en gehandicapten CG-Raad gaan in 2012 fuseren. Beide partijen hebben hiertoe woensdag een intentieverklaring ondertekend.

 ‘Historische doorbraak’


Met de stap naar schaalvergroting denken beide partijen het belang van de zorgconsument krachtiger te kunnen vertegenwoordigen in het spel met stakeholders als zorgaanbieders, verzekeraars en VWS. De fusiepartners lichten de voorgenomen fusie donderdag nader toe, aangezien de NPCF het voorstel eerst aan een algemene ledenraad wil voorleggen. Een van de leden van de CG-Raad brengt het nieuws woensdag al via twitter naar buiten. In de tweet spreekt de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB) van “een historische doorbraak”.

Ongelijksoortig                                                                                                 

De fusie is al geruime tijd in de maak. Onder druk van voormalig minister Klink van Volksgezondheid voerden verschillende PGO-organisaties, waaronder de NPCF en de CG-Raad, al sinds 2006 overleg over een samengaan.  Aanvankelijk zonder resultaat. De betrokken organisaties zouden in de ogen van de betrokkenen te ongelijksoortig zijn voor een succesvolle fusie. Bovendien zou versterking van de koepels in de ogen van veel organisaties een verzwakking van de eigen positie en zichtbaarheid betekenen. 

Wegbereider

VWS benoemde in 2006 een heuse verkenner die de kansen moest onderzoeken, zo meldde dagblad Trouw destijds. VWS betaalde meer dan 2,3 ton voor een interim-manager bij de NPCF in de persoon van Martin Vermeer, die na het vertrek van directeur Iris van Bennekom naar VWS onder meer de weg moest bereiden voor de nieuwe PGO-paraplu-organisatie. Dat het fusieoverleg nu wel resultaat heeft komt mede doordat VWS de subsidiekraan voor PGO-organisaties dichtdraait. Dit nieuwe financiële regime maakt individuele organisaties kwetsbaar.   

 

Bron: Skipr