Budget stagefonds gehandhaafd

op .

Het budget voor het stagefonds blijft de komende periode gehandhaafd op € 99 miljoen per jaar. Dat zegde minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) toe tijdens de behandeling van de VWS-begroting in de Tweede Kamer.

Budget stagefonds gehandhaafd

Het budget voor het stagefonds blijft de komende periode gehandhaafd op € 99 miljoen per jaar. Dat zegde minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) toe tijdens de behandeling van de VWS-begroting in de Tweede Kamer.

 

Aanleiding was een vraag van Linda Voortman (GroenLinks), die de aangekondigde bezuiniging op dit fonds in contrast vond staan met de pretentie van het kabinet om veel banen in de zorg te scheppen.

 

De NVZ had voorafgaand aan de begrotingsbehandeling bij Kamerleden onder de aandacht gebracht dat het verlagen van het budget een ongewenste ontwikkeling zou zijn. Het fonds is de afgelopen jaren succesvol gebleken en het is onmogelijk om structureel invulling te geven aan beleid als bedragen sterk wisselen. Echt duurzame investeringen op het gebied van de broodnodige praktijkbegeleiding op de werkplek kunnen dan niet worden gerealiseerd. Dit gaat zowel ten koste van de kwaliteit van de toekomstige beroepsbeoefenaren als de kwaliteit van de te leveren zorg.
Bron: NVZ