VGN schort medewerking aan Kwaliteitskader op

op .

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) schort haar medewerking aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg op. De VGN concludeert dat haar leden niet kunnen voldoen aan de afspraken voor de Jaarverantwoording gehandicaptenzorg 2010 en 2011. Dit betekent dat de VGN de verant¬woordelijkheid voor de uitvoering van het Kwaliteitskader Gehandicapten¬zorg niet meer kan en wil dragen.

 

VGN schort medewerking aan Kwaliteitskader op

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) schort haar medewerking aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg op. De VGN concludeert dat haar leden niet kunnen voldoen aan de afspraken voor de Jaarverantwoording gehandicaptenzorg 2010 en 2011. Dit betekent dat de VGN de verant¬woordelijkheid voor de uitvoering van het Kwaliteitskader Gehandicapten¬zorg niet meer kan en wil dragen.

De Algemene Ledenvergadering van de VGN heeft op 17 november 2010 besloten dat de VGN haar medewerking aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en daarmee aan de Stuur¬groep en de Projectgroep opschort. De VGN maakt dit met een brief kenbaar aan de Staatssecretaris van VWS. In deze brief geeft de VGN aan dat zij niet kan voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt voor de Jaarverantwoording gehandicaptenzorg 2010 en 2011 (door de Minister van VWS vastgesteld). Voor het voldoen aan deze afspraken is de VGN afhankelijk van de planningen van andere partijen, die niet worden gehaald. In de brief dringt de VGN aan op een gesprek met de Staatssecretaris. Tot het gesprek met de Staatssecretaris schort de VGN ook haar medewerking aan het Kwaliteitskader op en daarmee aan de Stuurgroep en de Projectgroep.


De VGN treedt daarbij niet in de individuele verantwoordelijkheden van haar leden. De bestuurders van individuele instellingen dienen hierbij hun eigen afweging te blijven maken.


 


Niet ter discussie


Het besluit van de Algemene Ledenvergadering houdt overigens niet in dat de VGN het Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg ter discussie stelt. Breed gedragen blijft dat de sector transparant wil zijn over geleverde zorg en ondersteuning. Op basis van de ervaringen tot nu toe is de onderliggende vraag wel of een integraal verant¬woor¬dingskader haalbaar is.


Uiteraard neemt de VGN haar eigen verantwoordelijkheid voor het zichtbaar maken van kwaliteit van zorg en ondersteuning. Daartoe zoekt de VGN naar een kwalitatieve werkwijze die recht doet aan de eigenheid van de gehandicaptenzorg.