Nederlandse gezondheidszorg erg toegankelijk

op .

De Nederlandse gezondheidszorg is internationaal gezien zowel fysiek als financieel toegankelijker dan die in andere landen. Maar ons land blijft achter als het gaat om darmkankerscreening en Nederlandse huisartsen doen weinig aan leefstijlbegeleiding. Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde onderzoek van het Amerikaanse Commonwealth Fund.

Functioneren nationale gezondheidszorgsystemen

Nederlandse gezondheidszorg erg toegankelijk

De Nederlandse gezondheidszorg is internationaal gezien zowel fysiek als financieel toegankelijker dan die in andere landen. Maar ons land blijft achter als het gaat om darmkankerscreening en Nederlandse huisartsen doen weinig aan leefstijlbegeleiding. Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde onderzoek van het Amerikaanse Commonwealth Fund.

Functioneren nationale gezondheidszorgsystemen

Daarmee wordt inzicht verkregen in het functioneren van nationale gezondheidszorgsystemen. Het jaarlijkse onderzoek is uitgevoerd onder mensen in elf landen waaronder de Verenigde Staten, Nieuw Zeeland, Australië, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Dit jaar richtte het onderzoek zich op de ervaringen in de gezondheidszorg van de respondenten. Zo'n 20.000 mensen deden mee. Het Nederlandse gedeelte van het onderzoek is uitgevoerd door het UMC St. Radboud in Nijmegen.

Snelle hulp

In Nederland kunnen patiënten in 70 tot 80 procent van de gevallen dezelfde of volgende dag bij de huisarts terecht. De communicatie van de Nederlandse huisarts is goed in vergelijking met andere landen. Ook de medisch-specialistische zorg is goed toegankelijk. Meer dan driekwart van de respondenten kon binnen vier weken bij een medisch specialist terecht.

Relatief lage eigen bijdragen


Over het algemeen worden weinig financiële belemmeringen ervaren. Dit komt door de gratis toegankelijke huisartsenzorg en de relatief lage eigen bijdragen. Hiermee scoort de Nederlandse gezondheidszorg internationaal goed.

Punten van aandacht

Toch zijn er ook punten van aandacht, zoals de screening van darmkanker en de leefstijlbegeleiding van huisartsen voor bijvoorbeeld mensen met overgewicht en een chronische aandoening. Verder is het aantal onterechte bezoeken aan de spoedeisende hulp hoog en zou er vanuit de huisartspraktijk extra aandacht moeten zijn voor medicatiebewaking.


Bron: ANP