Leden ActiZ scharen zich achter eenzijdig loonbod

op .

De ledenvergadering van ActiZ heeft zich in grote meerderheid achter de cao-koers van de brancheorganisatie geschaard. Dit betekent dat ActiZ vrij is om eenzijdig een loonbod door te voeren. Effectuering van dit besluit is echter opgeschort tot na een laatste overleg met de vakbonden dat nog deze week plaats vindt.

Leden ActiZ scharen zich achter eenzijdig loonbodDe ledenvergadering van ActiZ heeft zich in grote meerderheid achter de cao-koers van de brancheorganisatie geschaard. Dit betekent dat ActiZ vrij is om eenzijdig een loonbod door te voeren. Effectuering van dit besluit is echter opgeschort tot na een laatste overleg met de vakbonden dat nog deze week plaats vindt.

Teleurstelling

Karel Verwey, vice-voorzitter van de raad van bestuur van Cordaan, is teleurgesteld over het besluit van de ledenvergadering. De raad van bestuur van Cordaan waarschuwde in de aanloop naar de ledenvergadering voor de negatieve gevolgen van een eenzijdig loonbod. Volgens Verwey en collega-bestuurders Eelco Damen en Henk Kouwenhoven leidt een dergelijke eenzijdige stap tot polarisatie, rechtsongelijkheid en imagoverslechtering.  “Het valt niet te voorzien wat doorvoering van een eenzijdig loonbod op de langere termijn betekent voor de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers en het imago van de zorg”, zegt Verwey in een reactie op het besluit van de ledenvergadering.

Geen nieuw bod, wel overleg

Wel noemt Verwey het een positief punt dat ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) nog een laatste keer met de vakbonden om de tafel gaan. Vandaag al, donderdag 18 november 2010, zullen werkgevers- en werknemersorganisaties weer in overleg gaan om in elk geval nog iets van echte cao besprekingen overeind te houden.                                  De onderhandelingsruimte lijkt echter beperkt. Een woordvoerster van ActiZ laat weten dat de werkgevers geen water bij de wijn zullen doen. “Onze laatste bieding blijft staan”, aldus de woordvoerster. “Toch denken wij dat er ruimte is.”

Geschilpunten

Het cao-overleg voor de verzorging, verpleging  en thuiszorg is na een half jaar onderhandelen in september vastgelopen. De voornaamste geschilpunten zijn de hoogte van de salarisverhoging en het leeftijdsfasebeleid. Uit een enquête  onder 2400 leden van vakbond Abvakabo FNV blijkt dat zes van de tien vakbondsleden vinden dat de bonden voet bij stuk moeten houden. Bijna een kwart zegt in actie te komen als de cao-onderhandelingen definitief mislukken. Ook over het plan van werkgeversorganisatie Actiz om een eenzijdige loonbetaling te doen, zijn de werknemers niet te spreken. Een kleine zestig procent vindt dit een heel slecht idee; afspraken moeten worden gemaakt in samenspraak met de vakbonden. Iets meer dan de helft van de respondenten vindt een loonsverhoging van 3,5 procent absoluut noodzakelijk. Slechts 2,3 procent vindt dat het mogelijk moet zijn om de extra leeftijdsuren uit te betalen in geld, zoals de werkgevers voorstellen.