Werknemers spreken

op .

Vakbond Abvakabo FNV heeft een enquête gehouden onder haar leden. De opzet is geweest de leden items te laten noemen die aandacht verdienen bij de volgende cao besprekingen. Volgend jaar wordt er onder andere gesproken over een nieuwe cao Ziekenhuizen, GGZ en Gehandicaptenzorg. 

Werknemers spreken

Vakbond Abvakabo FNV heeft een enquête gehouden onder haar leden. De opzet is geweest de leden items te laten noemen die aandacht verdienen bij de volgende cao besprekingen. Volgend jaar wordt er onder andere gesproken over een nieuwe cao Ziekenhuizen, GGZ en Gehandicaptenzorg. 

Een greep uit de beste ideeën:

Rooster administratieve taken apart in

'Administratieve taken en directe zorg taken separaat inroosteren. Wel aansluitend, maar duidelijk voor de werknemer wat er verwacht wordt op dat moment; handen aan bed of administratieve taken. Als duidelijk is wat je moet doen in de gegeven tijd, verlicht dit de werkdruk enorm.'

Inperking van de flexibilisering

'Maak afspraken die de flexibilisering binnen het werken in de zorg in zoverre aan banden legt, dat het inzetten van personeel minder dan 4 uur per dag onmogelijk wordt gemaakt. Bovendien moet die flexibilisering niet leiden tot wat nu meer en meer voorkomt, namelijk veel parttime contracten, waardoor met name jonge werknemers niet écht een eigen leven kunnen gaan opbouwen.'Management onder de cao


'Ze willen toch zo graag bezuinigen; waarom kunnen de leden van de Raad van Bestuur dan ook niet wat water bij de wijn doen. Stop die loonsverhogingen en bonussen bij de te lage budgetten en ruil de dure leaseauto’s in voor goedkopere.' 

Volledige OV-vergoeding

'Een volledige reiskostenvergoeding voor personen die gebruik maken van het OV draagt bij aan het milieu en stimuleert medewerkers de auto te laten staan, zodat er meer parkeerruimte overblijft voor de patiënten.Gelijkmatig over het jaar verdelen van te werken uren

'Verdeel de te werken uren gelijkmatiger over het jaar. Ik heb aan het begin van dit jaar veel halve diensten moeten draaien. Nu moet ik heel veel uren extra werken om aan mijn contracturen voor dit jaar te komen. Ik maak nu weken van 36, 38, 40, 46 uur, terwijl ik er volgens contract maar 28 zou moeten werken.'