Symposium over zorgveiligheid.

op .

Hoe veilig is onze zorgoverdracht van dag- naar avonddienst, van verpleging/verzorging naar medicus en andersom, van kraamverzorgende naar vroedvrouw, van instelling GGZ en VGZ naar het algemeen ziekenhuis en de thuiszorg?

En hoe zit het met de medicatieoverdracht tussen de (ziekenhuis)apotheek  en de zorgorganisaties?

Voor informatie en inschrijven: www.schrijfnuin.nl