Nieuwe minister onderschrijft belang kraamzorg voor terugdringen babysterfte

op .

De nieuwe minister van VWS, Edith Schippers, vindt dat kwalitatief goede kraamzorg kan bijdragen aan het terugdringen van de babysterfte in Nederland. Dit blijkt uit de antwoorden die ze heeft gegeven op Kamervragen van PvdA-Kamerlid Arib naar aanleiding van de tv-uitzending van Kassa op 25 september jl.Nieuwe minister onderschrijft belang kraamzorg voor terugdringen babysterfte


De nieuwe minister van VWS, Edith Schippers, vindt dat kwalitatief goede kraamzorg kan bijdragen aan het terugdringen van de babysterfte in Nederland. Dit blijkt uit de antwoorden die ze heeft gegeven op Kamervragen van PvdA-Kamerlid Arib naar aanleiding van de tv-uitzending van Kassa op 25 september jl.Directeur ActiZ in Kassa over kraamzorg


Op 25 september zat Aad Koster (directeur ActiZ) aan tafel bij het TV programma Kassa om life in gesprek te gaan met Siska de Rijke van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK) en Halbe Zijlstra, Tweede Kamerlid voor de VVD. De aanleiding was een enquête die Kassa heeft gehouden onder haar kijkers, waaruit bleek dat 25% ontevreden (en dus 75% tevreden) was over de geleverde kraamzorg.Kamervragen

Naar aanleiding van de bevindingen van Kassa heeft Kamerlid Arib Kamervragen gesteld, met name over de arbeidscapaciteit kraamzorg. Maar ook vragen over het aantal kraamverzorgenden in een gezin, eenduidige advisering en toezicht op de kraamzorg zijn onderwerpen die door mevrouw Arib aan de orde zijn gesteld. De minister spreekt in haar antwoorden de verwachting uit dat het nog op te richten College Perinatale Zorg (CPZ) zorg draagt voor multidisciplinaire richtlijnen binnen de keten geboortezorg met daarin ruimte voor kraamzorg. Ook belooft de minister begin 2011 een eindrapportage van het plan van aanpak 2008-2010 Arbeidscapaciteit kraamzorg aan te bieden aan de Tweede Kamer.


 


Bron  Skipr