Gat in verzekeringspot groeit naar 3,5 miljard euro

op .

Het tekort in het zorgverzekerings- en AWBZ -fonds groeit dit jaar naar in totaal 3,5 miljard euro. Daarmee is een eind gekomen aan de relatief gunstige financiële ontwikkeling van de fondsen over de afgelopen jaren. Dit blijkt uit rapportage van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Gat in verzekeringspot groeit naar 3,5 miljard euroHet tekort in het zorgverzekerings- en AWBZ -fonds groeit dit jaar naar in totaal 3,5 miljard euro. Daarmee is een eind gekomen aan de relatief gunstige financiële ontwikkeling van de fondsen over de afgelopen jaren. Dit blijkt uit rapportage van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Exploitatietekort

Zowel in de langdurige als curatieve zorg wordt meer geld uit gegeven dan er binnenkomt.  Het CVZ verwacht dat er in het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten dit jaar 21,2 miljard euro aan premiegelden binnen komt. De totale uitgaven binnen de AWBZ zijn met 23,4 miljard euro echter ruim twee miljard euro hoger. Binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt dit jaar naar verwachting voor in totaal 35,6 miljard euro aan zorg uitgegeven, terwijl er 34,1 miljard euro aan premiegelden binnenkomt.  Dit betekent voor het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) een exploitatietekort van bijna 1,5 miljard euro.

Trendbreuk

De dieprode cijfers van de verzekeringsfondsen markeren een trendbreuk. De afgelopen jaren werd het gat in de collectieve pot stukje bij beetje kleiner. De negatieve resultaten hangen samen met een gestage lastenstijging. Over de afgelopen jaren bedroeg deze lastenstijging circa twee tot drie procent. Binnen het Zorgverzekeringsfonds was er in 2008 een uitschieter van bijna achttien procent, maar deze groei was vooral het gevolg van de overheveling van de curatieve ggz  naar de zorgverzekeringswet.  Binnen de AWBZ komt de grootste lastenstijging op het conto van de persoonsgebonden budgetten (PGB’s). De kosten voor PGB’s  stijgen gemiddeld met ruim 21 procent per jaar. Het aandeel van de PGB’s in de AWBZ is daarmee gestegen van  3,6 procent in 2004 naar 8,5 procent in 2009.

Hogere premies

Het gat in de collectieve verzekeringspot heeft waarschijnlijk gevolgen voor de premiestelling. Zorgverzekeraars confronteren hun klanten nu al met fors hogere premies voor het komende jaar. TNS NIPO heeft becijferd dat de premies in 2011 met tien procent zullen stijgen. Het CVZ houdt er rekening dat deze trend ook volgend jaar doorzet.
Bron: Skipr