Geriatrische verpleegkunde verbetert ouderenzorg

op .

De nieuwe beroepsgroep van geriatrisch en gerontologisch verpleegkundigen is goed voor een flinke kwaliteitsimpuls. Dat concludeert Marleen Goumans, lector samenhang in de ouderenzorg, op basis van een uitgebreide praktijkstudie. Niet alleen de zorgkwaliteit verbetert door de inzet van specifieke deskundigheid, hetzelfde geldt voor de organisatie van de zorg.

Geriatrische verpleegkunde verbetert ouderenzorg

De nieuwe beroepsgroep van geriatrisch en gerontologisch verpleegkundigen is goed voor een flinke kwaliteitsimpuls. Dat concludeert Marleen Goumans, lector samenhang in de ouderenzorg, op basis van een uitgebreide praktijkstudie. Niet alleen de zorgkwaliteit verbetert door de inzet van specifieke deskundigheid, hetzelfde geldt voor de organisatie van de zorg.

Kennis toevoegen

Uit de proef, waar vijf instellingen voor verzorging en verpleging hebben deelgenomen, blijkt dat de nieuwe HBO-opgeleide verpleegkundigen niet alleen kennis op collega’s kunnen overbrengen, maar ook taken van specialisten ouderengeneeskunde kunnen overnemen.  Zowel de zorgkwaliteit als organisatie verbeteren doordat inhoudelijke gerontologische en geriatrische kennis wordt toegevoegd aan teams.

Spilfunctie

Omdat de zorgvraag van kwetsbare ouderen met complexe problemen alleen maar toenemen, moet de sector “een breed scala aan deskundigheden mobiliseren”, stelt bestuurder Ton Bakker, naast bestuurder van de Argos Zorggroep tevens voorzitter van de landelijke stuurgroep HBO-VGG. De gerontologisch en geriatrisch verpleegkundige kan bij deze moeilijke patiëntengroep een spilfunctie vervullen. “Het HBO-Verpleegkunde Gerontolgoei Geriatrie profiel is juist ontwikkeld voor medewerkers die vanuit het directe contact met cliënten en collega’s vraagstukken proactief kunnen aanpakken, problemen kunnen voorkomen, zorg af kunnen stemmen en tevens een aantal taken van de specialist ouderengeneeskunde over kunnen nemen”, aldus Bakker. Branchevereniging ActiZ hoopt de komende tijd 240 HBO'ers VGG aan het werk te krijgen.


 


Bron:  Skipr