Juristen voorzien verplichte verzekering tegen agressie

op .

Zorginstellingen moeten rekening houden met de verplichting om werknemers te verzekeren tegen agressieve klanten. Als ze dit niet doen kunnen ze op grond van nieuwe jurisprudentie aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel bij onverzekerde werknemers. Dit schrijven juristen Kitty Volker en Margot van Beurden van advocatenkantoor Van Benthem & Keulen naar aanleiding van een arrest  van het gerechtshof in Den Bosch.

Juristen voorzien verplichte verzekering tegen agressieZorginstellingen moeten rekening houden met de verplichting om werknemers te verzekeren tegen agressieve klanten. Als ze dit niet doen kunnen ze op grond van nieuwe jurisprudentie aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel bij onverzekerde werknemers. Dit schrijven juristen Kitty Volker en Margot van Beurden van advocatenkantoor Van Benthem & Keulen naar aanleiding van een arrest  van het gerechtshof in Den Bosch.

Veilige werkomgeving

De zaak draait rond een sociotherapeut die tijdens zijn werk op een gesloten TBS-afdeling dusdanig werd mishandeld door een patiënt dat hij arbeidsongeschikt is geraakt.  De therapeut heeft de kliniek als werkgever hiervoor aansprakelijk gesteld. Het gerechtshof stelt de therapeut gedeeltelijk in het gelijk. Weliswaar heeft de betreffende instelling voldoende gedaan om een veilige werkomgeving te garanderen, de instelling had volgens het gerechtshof daarnaast moeten zorgen voor een behoorlijke verzekering.

Uitbreiding

Deze verzekeringsplicht voor werkgevers is volgens Volker en Van Beurden niet nieuw. De Hoge Raad introduceerde in 2008 een verzekeringsplicht bij arbeidsgerelateerde verkeersongevallen. Maar met de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch lijkt deze verzekeringsplicht ook te worden uitgebreid naar andere werksituaties, zoals die waarin werknemers met agressieve patiënten werken.

Aansprakelijkheid

“Gelet op het arrest van het gerechtshof dienen medische instellingen er rekening mee te houden dat, ook als zij hun zorgplicht jegens een werknemer niet hebben geschonden, er toch sprake kan zijn van aansprakelijkheid”, stellen Volker en Van Beurden. “Dit is aan de orde wanneer de instelling niet heeft zorg gedragen voor een behoorlijke verzekering, terwijl zij daartoe wel gehouden was.” Onduidelijk is nog wanneer en tegen welke schade een instelling werknemers nu precies moet verzekeren. Juridisch is namelijk nog niet uitgekristalliseerd wanneer er sprake is van inherent gevaar in een werksituatie. Ook is onduidelijk  wat onder een behoorlijke verzekering moet worden verstaan.  Bovendien is de uitspraak van het gerechtshof nog niet definitief. Er kan cassatie worden aangetekend bij de Hoge Raad.
Bron: Skipr