Moeizame schoning drijft winst ziekenhuizen op

op .

De Nederlandse ziekenhuizen hebben in 2009 een financieel topjaar gehad. De totale omzet steeg met 7,5 procent. Mede dankzij een winst van 284 miljoen euro konden de ziekenhuizen 100 miljoen euro aan hun eigen vermogen toevoegen. De financiële prestaties worden echter niet geschraagd door groeiende productiviteit of kostenbeheersing, maar vooral door onrealistische schoningsprijzen. Dit constateert adviesbureau Gupta Strategists.

Moeizame schoning drijft winst ziekenhuizen opDe Nederlandse ziekenhuizen hebben in 2009 een financieel topjaar gehad. De totale omzet steeg met 7,5 procent. Mede dankzij een winst van 284 miljoen euro konden de ziekenhuizen 100 miljoen euro aan hun eigen vermogen toevoegen. De financiële prestaties worden echter niet geschraagd door groeiende productiviteit of kostenbeheersing, maar vooral door onrealistische schoningsprijzen. Dit constateert adviesbureau Gupta Strategists.

Groeiend gat

Uit het Gupta-rapport De Donkere Kamer van Damocles blijkt dat de financiële ontwikkeling van de ziekenhuissector steeds verder uit de pas loopt met die van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Als de ziekenhuisomzet zich met de krimpende economie had mee ontwikkeld, zo stellen Gupta Strategists, dan was de omzet met 1,3 miljard gedaald. Die omzet is echter gestegen met 1,2 miljard euro. In macro-economische termen is er dus sprake van een gat van 2,5 miljard euro.

Kostenstijging

Volgens Gupta zijn de ziekenhuizen niet zozeer meer, maar vooral duurdere zorg gaan leveren. Als gevolg van hogere lonen, ICT, dure medicijnen en nieuwe behandelmethoden stegen de kosten met 3,8 procent. Daarbij is de arbeidsproductiviteit voor eerst in lange tijd niet gestegen.

‘Kunstmatig’

De financiële prestaties van de ziekenhuizen vallen volgens Gupta “kunstmatig hoog” uit. Dit is met name te wijten aan de uitbreiding van het B-segment. Als gevolg van de bijhorende opschoning van het A-segment ontvangen de ziekenhuizen dubbele betalingen. Gupta schat dat het hierbij om een bedrag van 300 miljoen euro gaat.

Concurrentie

Een andere opvallende bevinding is dat groeiende concurrentie tussen ziekenhuizen niet gepaard gaat met een hogere zorgconsumptie, zoals vaak verondersteld wordt. In gebieden met sterke concurrentie ligt de zorgconsumptie vier procent onder het landelijk gemiddelde. Uitzondering zijn de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Mobiliteit

Gupta ziet ook een groeiende mobiliteit onder patiënten. Een aantal ziekenhuizen won zodoende fors marktaandeel, terwijl één ziekenhuis zijn marktscore met bijna acht procent zag dalen. Het verloop van patiënten is vooral terug te zien bij ziekenhuizen met aan elkaar grenzende werkgebieden. De IJsselmeerziekenhuizen verloren patiënten aan de ziekenhuizen in Sneek, Harderwijk en Almere. Het Máxima MC verloor patiënten aan het Catharina-ziekenhuis.
Bron: Skipr