Verloskundigen en kraamverzorgenden bereiken nieuwe mijlpaal om babysterfte te verminderen

op .

Continue begeleiding is één van de speerpunten van de KNOV en ActiZ om de vrouw en haar baby tijdens de zwangerschap en de bevalling beter te ondersteunen. De Stuurgroep zwangerschap en geboorte ziet dit ook als instrument om de relatief hoge babysterfte in Nederland te verminderen.

Verloskundigen en kraamverzorgenden bereiken nieuwe mijlpaal om babysterfte te verminderen

Continue begeleiding is één van de speerpunten van de KNOV en ActiZ om de vrouw en haar baby tijdens de zwangerschap en de bevalling beter te ondersteunen. De Stuurgroep zwangerschap en geboorte ziet dit ook als instrument om de relatief hoge babysterfte in Nederland te verminderen. Continue begeleiding betekent dat zwangere vrouwen tijdens hun bevalling niet alleen worden gelaten. Onder regie en verantwoordelijkheid van de verloskundige kan in de vroege fase van de bevalling ook een kraamverzorgende worden ingezet voor de continue begeleiding. Daarover hebben verloskundigen en kraamzorgorganisaties afspraken gemaakt en vastgelegd in een kwaliteitskader. Vandaag presenteert de KNOV  in samenwerking met ActiZ het Kwaliteitskader Vervroegde Inzet Kraamverzorgenden.In vergelijking met andere EU-landen is de babysterfte in Nederland relatief hoog. Begin dit jaar deed de Stuurgroep zwangerschap en geboorte voorstellen om de zorg rond zwangerschap en geboorte te verbeteren zodat de babysterfte in de komende jaren drastisch verlaagd kan worden. Eén van de aanbevelingen van de stuurgroep is om de zwangere vanaf het begin van de bevalling niet langer alleen te laten. ActiZ en KNOV geven met het ontwikkelde kwaliteitskader concreet uitvoering aan deze aanbeveling.Het kwaliteitskader

In het kwaliteitskader worden de competenties en randvoorwaarden geschetst waaraan de kraamverzorgende moet voldoen om vervroegd ingezet te worden bij een bevalling. Daarnaast zijn afspraken geformuleerd over de samenwerking tussen verloskundigen en kraamzorgorganisaties. Hierin is ondermeer vastgesteld dat de kraamverzorgende op indicatie van de verloskundige de zwangere vrouw tijdens een deel van haar bevalling kan begeleiden. De verloskundige bewaakt te allen tijde de voortgang en conditie van de moeder en het kind en zal ook eerder in de laatste fase van de bevalling aanwezig zijn om samen met de kraamverzorgende de begeleiding vorm te geven. Met dit kwaliteitskader wordt de kwaliteit van zorg aan de moeder en haar kind gewaarborgd.
Bron: ActiZ