Nieuwe verpleegkundige functie in de ouderenzorg veelbelovend

op .

HBO verpleegkundigen Gerontologie en Geriatrie maken de zorg beter en efficiënter. Dit blijkt uit de maatschappelijke businesscase die 12 oktober gepresenteerd werd door de stuurgroep HBO-VGG.

Nieuwe verpleegkundige functie in de ouderenzorg veelbelovend

HBO verpleegkundigen Gerontologie en Geriatrie maken de zorg beter en efficiënter. Dit blijkt uit de maatschappelijke businesscase die 12 oktober gepresenteerd werd door de stuurgroep HBO-VGG.

In vijf zorgorganisaties in de sector verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) lopen experimenten voor de inzet van deze HBO opgeleide verpleegkundigen. Dit door VWS gesubsidieerde project van ActiZ wordt onder andere ondersteund door V&VN, Verenso, HBO-raad en diverse lectoraten ouderenzorg. Ook wordt deze week de website van de opleiding, www.HBO-VGG.net, gelanceerd.Zorgorganisaties Meandergroep Zuid Limburg, Laurens, Hilverzorg, Trivium MeulenbeltZorg en Brabant Zorg gaan experimenteren met de inzet van HBO-opgeleide verpleegkundigen op basis van het profiel gerontologie geriatrie. Dit is een uitstroom gericht op ouderen met specifieke gezondheidsproblemen, zoals ouderen met dementie en ouderen met een complexe problematiek.

Met deze experimenten wil men de weg bereiden voor de ongeveer 2400 HBO-VGG-ers waar de branche volgens onderzoek behoefte aan heeft.Deskundigen mobiliseren

De komende jaren zal de zorgvraag van kwetsbare ouderen, zoals chronische zieke ouderen, ouderen met dementie en ouderen met complexe problematiek alleen maar toenemen. De zorgsector moet zich daarop voorbereiden. “Dat kan zij onder andere doen door, in een gezamenlijke inspanning, het zorgaanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de vraag,” licht Ton Bakker, bestuurder Argos Zorggroep en voorzitter van de landelijke stuurgroep HBO-VGG  toe. “Daarvoor moeten we een breed scala aan deskundigheden mobiliseren. Het HBO-VGG profiel is juist ontwikkeld voor medewerkers die vanuit het directe contact met cliënten en collega’s een aantal vraagstukken pro-actief op kunnen pakken, problemen kunnen voorkomen, zorg af kunnen stemmen en tevens een aantal taken van de specialist ouderengeneeskunde over kunnen nemen.”Meerwaarde

Uit de deze week gepubliceerde maatschappelijke businesscase “De inzet van HBO Verpleegkundigen Gerontologie Geriatrie in de ouderenzorg” van Marleen Goumans, lector samenhang in de ouderenzorg, komt naar voren dat op termijn een aanzienlijke meerwaarde te verwachten valt van de inzet van HBO-VGG-ers in de ouderenzorg. De kwaliteit van de zorginhoud en van de organisatie van de zorg verbetert doordat inhoudelijke gerontologische en geriatrische kennis wordt toegevoegd aan teams. Daar zullen zowel de cliënten, hun mantelzorgers, de collega’s van de HBO-VGG-er, als de organisatie profijt van hebben.Vanaf 12 oktober is de website www.hbo-vgg.net in de lucht. Hier kunnen studenten, afgestudeerden en zorgorganisaties terecht voor meer informatie en voor vraag en aanbod van vacatures.

Zowel het profiel HBO-VGG als de maatschappelijke businesscase zijn te downloaden via deze website.