ActiZ en BTN roepen leden op tot eenzijdige loonbetaling

op .

Om de werknemers niet de dupe te laten zijn van het mislukken van het cao overleg in de sector van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, roepen werkgeversorganisaties ActiZ en BTN hun leden op een eenmalige loonbetaling te doen

ActiZ en BTN roepen leden op tot eenzijdige loonbetaling

Om de werknemers niet de dupe te laten zijn van het mislukken van het cao overleg in de sector van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, roepen werkgeversorganisaties ActiZ en BTN hun leden op een eenmalige loonbetaling te doen. In september liep het cao overleg vast nadat de vakbonden het aanbod van de werkgevers afwezen. Op bijna alle punten was overeenstemming bereikt, maar over de salarisverhoging bestond nog een verschil van mening.

Door het opnieuw mislukken van het cao-overleg is er op afzienbare termijn geen zicht op een nieuwe cao. Ook een laatste handreiking van de werkgevers werd niet geaccepteerd door de vakbonden. Daarom zullen ActiZ en BTN hun leden tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in november voorleggen om over te gaan tot een eenmalige loonuitbetaling van één procent per 1 maart 2010. Deze uitbetaling zal plaats vinden in december 2010. Daarnaast zullen de werkgeversorganisaties onderzoeken of zij ook andere onderdelen uit de cao-bieding eenzijdig kunnen doorvoeren, zoals de overnameplicht van personeel bij aanbesteding huishoudelijke zorg, en het instellen van een scholingsbudget van twee procent.

De cao VVT uit 2008 is verlengd tot 1 maart 2011 en de belangrijkste bepalingen in de cao Thuiszorg blijven van kracht, zodat de sector nu niet zonder cao zit.

Overeenstemming

Tijdens de laatste onderhandelingsronde in september was al op veel eerdere geschilpunten overeenstemming bereikt. Bijvoorbeeld over werkgelegenheids- en scholingsafspraken. Ook over het vervangen van het leeftijdsverlof door een ‘persoonlijk levensfase budget’ waren de partijen het eens. Punt van discussie is nog of werknemers mogen kiezen hoe zij dit budget inzetten, in vrije uren, voor de levensloopregeling of in geld. De werkgevers willen dat werknemers daarin zelf kunnen kiezen.Verschil

Het belangrijkste overgebleven geschilpunt is de looneis van de bonden. ActiZ en BTN hebben een salarisbod gedaan dat meer dan marktconform is voor de loonontwikkeling. Het loonbod voor 2010, een structurele loonsverhoging van een procent, loopt in de pas met andere cao’s. Voor 2011 komt de loonbieding (vrijwel) overeen met de looneis die de centrale werkgeversorganisaties CNV en de FNV voor 2011 hebben vastgesteld. ActiZ en BTN zijn verbaasd over de weigering van de bonden om een cao op deze basis af te sluiten.Continuïteit

Werkgevers en werknemers in de VVT sector hebben allen hetzelfde doel: goede zorg leveren aan de cliënt. Om te zorgen voor continuïteit van kwaliteit van zorg, is ook de continuïteit van goede arbeidsvoorwaarden van belang.  De zorgprofessionals werken hard en met plezier, zo blijkt uit de medewerkertevredenheidsmeting in de Benchmark in de zorg 2010. De werkgeversorganisaties vinden dan ook dat de werknemers een goede cao verdienen, zoals het voorstel dat op tafel lag. ActiZ en BTN blijven achter hun bieding staan.