'Buurtzorg staat model voor de thuiszorg'

op .

Het nieuwe kabinet stelt de werkwijze van Buurtzorg Nederland model voor de rest van de thuiszorg. Dat valt op te maken uit het conceptregeer- en gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV .


'Buurtzorg staat model voor de thuiszorg'
Het nieuwe kabinet stelt de werkwijze van Buurtzorg Nederland model voor de rest van de thuiszorg. Dat valt op te maken uit het conceptregeer- en gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV .
Het conceptregeer- en gedoogakkoord stelt dat de zorg aan mensen meer op buurt- en wijkniveau moet worden georganiseerd. 'De huisarts en de wijkverpleegkundige moeten daarin centraal staan. De schaal van de zorginstellingen moet terugkeren naar de menselijke maat.' Om de problemen in de thuiszorg op te lossen – kwaliteitsverlies, vergrijzing, stijgende kosten en gebrek aan personeel – zouden zorginstellingen Buurtzorg Nederland als voorbeeld moeten nemen, valt uit de akkoorden op te maken.
Buurtzorg efficiënter
Buurtzorg is effectiever, het aantal uren per cliënt per jaar is lager, de doorlooptijd is korter en de hoeveelheid ongeplande zorg is lager. Naast ‘beter’ is Buurtzorg ook ‘goedkoper’, staat in beide akkoorden. De richting van het nieuwe kabinet lijkt uit de koker van de PVV te komen. Het partijprogramma spreekt zich uit voor kleinschalige buurtzorg. PVV-Kamerlid Fleur Agema heeft vorig jaar een motie ingediend om de hele thuiszorg volgens het concept van Buurtzorg te laten werken.
Kleinschalig en wijkgericht
ActiZ, de brancheorganisatie voor verpleging en verzorging, steunt de richting van het nieuwe kabinet. “Wij zijn voorstander van kleinschalig wijkgericht werken”, verklaart woordvoerder Pauline Fuhri. “Niet de omzet, maar wat goed is voor de cliënt moet centraal staan. Voor de financiering van de zorg zou het goed zijn als cliënten zelf de zorg kunnen inkopen met een persoonsvolgend budget in plaats van zorgkantoren. Cliënten moeten kunnen kiezen en het geld volgt hen.” Jos de Blok, directeur van Buurtzorg Nederland, verwacht dat het volgende kabinet zal streven naar een nieuwe manier van financieren die instellingen prikkelt tot effectiviteit in plaats van productie.
Resultaten
“Zorgverzekeraars kunnen met hun zorginkoop ander gedrag tot stand brengen en kijken welke behandelingen tot de beste resultaten leiden. Ze kunnen eisen stellen over de deskundigheid van het in te zetten personeel en kijken naar de doorlooptijd van behandelingen.”
Samenstelling peroneel
Een groot verschil tussen traditionele thuiszorginstellingen en Buurtzorg is de samenstelling van het personeel. Bij Buurtzorg is tweederde van het aantal werknemers wijkverpleegkundige. Het gemiddelde voor de thuiszorg ligt op 11,4 procent. Dat blijkt uit de vorige week gepresenteerde benchmark Transitie naar toekomstbestendige zorg, die accountantskantoor PwC in opdracht van ActiZ heeft gemaakt. Pauline Fuhri van ActiZ wijst erop dat Buurtzorg het voordeel heeft gehad om een nieuwe organisatie van de grond af aan op te bouwen.


Bron: Zorgvisie