Orde wil gelijke beloning voor alle specialisten

op .

De Orde van Medisch Specialisten pleit voor een uniforme beloningssysteem voor medisch specialisten. Het plan voorziet in eenzelfde basissalaris voor alle medisch specialisten, aangevuld met ‘prestatieprikkels’.

Orde wil gelijke beloning voor alle specialistenDe Orde van Medisch Specialisten pleit voor een uniforme beloningssysteem voor medisch specialisten. Het plan voorziet in eenzelfde basissalaris voor alle medisch specialisten, aangevuld met ‘prestatieprikkels’.

Coöperatie

De Orde wil ook het huidige stelsel van vrije vestiging in maatschap op de helling zetten. Ruim de helft van de circa twaalfduizend medisch specialisten is vrijgevestigd, oftewel niet in loondienst bij een ziekenhuis. De vrijgevestigde medisch specialisten worden als het aan de Orde ligt lid van een coöperatie, die de betaling van loon voor haar rekening neemt. Dit loon is tot tachtig procent voor alle medisch specialisten gelijk. De overige twintig procent kan worden gebruikt om bijzondere prestaties te belonen.

Inkomensverschillen

Met het voorstel voor een uniform beloningssysteem, dat is ontwikkeld in samenspraak met de NVZ vereniging van ziekenhuizen, reageert de Orde op de voorgenomen plannen van het kabinet om de zelfstandigheid en inkomens van medisch specialisten in te perken. Daarnaast zorgen de grote inkomensverschillen tussen specialisten voor onderlinge wrevel. Mede dankzij de invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek met dbc’s kunnen die oplopen tot drieënhalve ton.  Waar de ene specialist anderhalve ton verdient, krijgen grootverdieners tot meer dan vijf ton.

Stevige reacties

De Orde wil het plan voor het einde van het jaar aan de leden voorleggen. De beroepsvereniging verwacht stevige reacties met name van specialisten die er in het plan op achteruit gaan.


 


Bron:  Skipr