Regeerakkoord: 1 miljard extra voor ouderenzorg

op .

Het kabinet in wording maakt bijna 1 miljard euro extra vrij voor de ouderenzorg. Daarmee wil het kabinet 12.000 nieuwe arbeidsplaatsen realiseren. Dit blijkt uit het regeerakkoord dat donderdag bekend is geworden.

Regeerakkoord: 1 miljard extra voor ouderenzorgHet kabinet in wording maakt bijna 1 miljard euro extra vrij voor de ouderenzorg. Daarmee wil het kabinet 12.000 nieuwe arbeidsplaatsen realiseren. Dit blijkt uit het regeerakkoord dat donderdag bekend is geworden.

Kostendekkende zorgzwaartepakketten

De zogenaamde zorgzwaartepakketten worden kostendekkend gemaakt. Zo krijgen zorginstellingen meer financiële armslag, waardoor 12.000 extra zorgmedewerkers aan het werk kunnen.

Nieuw kwaliteitsinstituut

Daarnaast wil het kabinet investeren de kwaliteit van instellingen voor ouderenzorg. Daartoe wordt er een kwaliteitsinstituut opgericht ter ondersteuning van instellingen bij het opstellen van normen en uitwisselen van best practices. Daarnaast wordt de intercollegiale toetsing bevorderd.

Sectorbrede kwaliteitsnormen

Normen uit kwaliteitsprogramma's die zich inmiddels hebben bewezen, worden sectorbreed ingevoerd en opgenomen in de kwaliteitsnormen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) .Normen uit de toekomstige nieuwe kwaliteitsprogramma’s moeten zodra zij zich hebben bewezen ook onderdeel worden van de IGZ-kwaliteitsnormen.

Ouderenmishandeling tegengaan

Het kabinet neemt ook extra maatregelen om ouderenmishandeling tegen te gaan. Zo komt er een richtlijn ouderenmishandeling en een verplichte verklaring omtrent gedrag voor betaald zorgpersoneel. Daarnaast komt er een meldplicht voor ouderenmishandeling.

Impuls aan ouderenzorg

Het kabinet in wording zet in op de ouderenzorg, onder meer omdat deze onder druk staat, de vergrijzing toeneemt en forse personeelstekorten zich aandienen. In het regeerakkoord staat: “We willen veel meer zorgmedewerkers, meer (bij)scholing, meer rechten, meer en betere kwaliteitsnormen, een sterkere IGZ, minder overhead, minder regeldruk, meer buurtzorg, kleinere zorginstellingen en meer maatregelen tegen ouderenmishandeling.”


 


Bron:  Skipr