NVZ: Garantie acute hulp bij bevalling lukt niet

op .

In de strijd tegen babysterfte lukt het Nederlandse ziekenhuizen niet om op korte termijn overal 24 uur per dag acute zorg rondom bevallingen te garanderen. Er is onvoldoende personeel en geld om dit te bewerkstelligen.

NVZ: Garantie acute hulp bij bevalling lukt nietIn de strijd tegen babysterfte lukt het Nederlandse ziekenhuizen niet om op korte termijn overal 24 uur per dag acute zorg rondom bevallingen te garanderen. Er is onvoldoende personeel en geld om dit te bewerkstelligen. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Dat stelt NVZ-bestuurder Ruurd-Jan Roorda in een zaterdag gepubliceerd interview in Trouw.

Terugdringen babysterfte

Een commissie van deskundigen presenteerde begin dit jaar een rapport aan minister Ab Klink van Volksgezondheid met aanbevelingen om de babysterfte binnen vijf jaar te halveren. In Nederland sterft één op de honderd baby's vlak voor, tijdens of vlak na de geboorte. Het heeft daarmee een van de hoogste sterftecijfers onder zuigelingen van Europa. Een van de aanbevelingen luidde dat artsen en andere medisch personeel dag en nacht binnen vijftien minuten paraat moeten zijn om in te grijpen bij noodsituaties bij bevallingen.

Te weinig verpleegkundigen

Dit blijkt volgens de ziekenhuiskoepel vooralsnog echter niet mogelijk. “We kunnen niet een blik verpleegkundigen opentrekken”, aldus Roorda. Voor realisering van het plan zijn er tussen de 1719 en 2497 gespecialiseerde verpleegkundigen nodig als alle ziekenhuizen acute 24-uurszorg garanderen. Daarnaast komen de ziekenhuizen honderden anesthesie- en OK-medewerkers tekort. Roorda: “De opleidingscapaciteit zal dus fors moeten worden uitgebreid.” Hij verwacht dat het minstens vijf jaar duurt voor de personeelsproblemen opgelost kunnen zijn.

Gezamenlijk probleem

Ook zijn de ziekenhuizen financieel niet in staat de aanbeveling uit te voeren. Roorda meent dat overheid en zorgverzekeraars bij moeten springen. “Het is vooral een gezamenlijk probleem. Minister Klink noemde het eerder dit jaar 'een dure plicht' om de babysterfte te halveren. Hij had daar bovendien miljoenen voor over, verklaarde hij. En verder is hier natuurlijk een rol voor de zorgverzekeraars weggelegd. Die moeten immers kwalitatief goede zorg inkopen.”


 


Bron:  Skipr