Ziekenhuizen krikken leeftijdsgrens nachtwerk op

op .

De leeftijdsgrens voor ingang van de ontziebepaling voor nachtdiensten verschuift van 55 naar 57 jaar in 2011, tenzij er voor werkgevers en werknemers acceptabele maatregelen te bedenken zijn die handhaving van de 55 jaargrens toestaan.

Ziekenhuizen krikken leeftijdsgrens nachtwerk op

De leeftijdsgrens voor ingang van de ontziebepaling voor nachtdiensten verschuift van 55 naar 57 jaar in 2011, tenzij er voor werkgevers en werknemers acceptabele maatregelen te bedenken zijn die handhaving van de 55 jaargrens toestaan. Dit zijn de sociale partners in de Cao Ziekenhuizen 2009-2011 overeengekomen. Dat meldt de NVZ Vereniging van ziekenhuizen op haar website.

Alternatieven

IVA Beleidsonderzoek en Advies, een onderzoeksinstituut gelieerd aan de Universiteit van Tilburg voert dit najaar een onderzoek uit naar mogelijke alternatieven voor verhoging van deze leeftijdsgrens.

Onderzoek afschaffing ontziebepaling

Het onderzoeksinstituut inventariseert onder meer wie er in de nacht werken, via welke diensten, hoe het dienstenrooster tot stand komt en hoe het werken in de nacht wordt beleefd. Daarbij bekijken de onderzoekers ook wat de gevolgen zijn van de afschaffing van de ontziebepaling op bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten.

Vragenlijst en casusonderzoek

IVA voert het onderzoek uit in twee stappen; een vragenlijstonderzoek door middel van een voor de branche representatieve steekproef onder ziekenhuizen en als tweede  een diepte-studie middels casussen: een aantal ziekenhuizen wordt benaderd voor deelname aan het onderzoek als casus. Dit betekent dat er binnen het ziekenhuis gesprekken worden gevoerd met planners/roosteraars, OR, P&O, een vertegenwoordiging van leidinggevenden en met medewerkers die nachtdiensten werken.