Ultimatum voor werkgevers Jeugdzorg

op .

Vandaag, 1 september 2010,  stelt de bonde de werkgeversorganisatie in de jeugdzorg MOGroep een ultimatum. Wordt er niet tegemoet gekomen aan de eisen, dan volgen er acties.

Ultimatum voor werkgevers JeugdzorgVandaag, 1 september 2010, stelt de bonde de werkgeversorganisatie in de jeugdzorg MOGroep een ultimatum. Wordt er niet tegemoet gekomen aan de eisen, dan volgen er acties.De onderhandelingen voor de nieuwe cao jeugdzorg zijn sinds 8 juni vastgelopen. Als de MOGroep niet bereid is om aan de eisen van de bonden tegemoet te komen, dan volgen er noodgedwongen acties. Het ultimatum verloopt donderdag 16 september om vijf voor twaalf.

Na een eindbod van de MOGroep zijn de onderhandelingen definitief vastgelopen. Het eindbod bevat namelijk een aantal verslechteringen waaronder een daling van de koopkracht. Eerder spraken partijen een koopkrachtbehoud af voor 2009 en 2010.

De bonden hebben een aantal eisen gesteld:

•    Een structurele salarisontwikkeling die tegemoet komt aan koopkrachtbehoud, met een structurele loonsverhoging waarbij het uitgangspunt is 1,25% bij een looptijd van 12 maanden.

•    Afspraken over het ombouwen van de wachtgeldregeling naar een nieuwe regeling waarin geen onderscheid gemaakt wordt tussen leeftijdsgroepen. 

•    Geen verdere decentralisatie van de huidige cao-afspraken omtrent studiekostenregeling.

•    Geen verslechtering van de huidige bijzonder verlofregeling.

•    Geen verhoging van de werknemersbijdrage in de pensioenpremie

Volgens de bonden is het noodzakelijk de jeugdzorg als sector aantrekkelijk te houden voor zowel huidige als toekomstige werknemers. De werknemers in de jeugdzorg doen zwaar en waardevol werk en daar moeten wat de bonden betreft goede arbeidsvoorwaarden tegenover staan.