ZO KAN HET OOK! Gemeente Boskoop rondt uniek aanbestedingsproject voor hulp bij het huishouden af

op .

Zorgleefplan verhoogt de kwaliteit van de zorg aanzienlijkOp maandag 30 augustus 12.00 uur tekenen wethouder Wim van der Hoek namens de gemeente Boskoop en vijf zorgaanbieders een uniek convenant op het gebied van hulp bij het huishouden.

Gemeente Boskoop rondt uniek aanbestedingsproject voor hulp bij het huishouden afZorgleefplan verhoogt de kwaliteit van de zorg aanzienlijkOp maandag 30 augustus 12.00 uur tekenen wethouder Wim van der Hoek namens de gemeente Boskoop en vijf zorgaanbieders een uniek convenant op het gebied van hulp bij het huishouden. Het gaat om de drie huidige zorgaanbieders Zorgpartners Midden-Holland, Thuiszorg Inis en PrivaZorg en twee nieuwe zorgaanbieders ActiVite en Vierstroom. Het unieke aan het convenant zit hem in het feit dat er niet alleen hulp bij het huishouden, maar ook andere vormen van zorg- en dienstverlening aan de cliënten geboden wordt. Er gaat gewerkt worden met het zogenoemde ‘Zorgleefplan’. Hierdoor hoeft de aanbesteding niet Europees uitgevoerd te worden, waardoor Boskoop de eerste zelfstandige gemeente in Nederland is die een bestuurlijke aanbestedingsprocedure voor hulp bij het huishouden doorloopt.De vijf zorgaanbieders en de gemeente hebben samen gewerkt aan het opstellen van het convenant en onderschrijven de inhoud. Na het tekenen van het convenant moeten er nog wel specifieke uitvoeringsafspraken per zorgaanbieder worden gemaakt. De gemeente hoopt uiteindelijk dat deze vijf zorgaanbieders vanaf 1 januari 2011 hun diensten volgens de nieuwe werkwijze aan zo’n 350 Boskoopse zorgbehoevenden aanbieden.

Kwaliteit staat voorop

Wethouder Wim van der Hoek is zeer tevreden over het nieuwe en unieke convenant dat wordt afgesloten. Van der Hoek: “Het uitgangspunt voor ons is dat wij de zorg verder willen professionaliseren en dus kwaliteit voorop hebben staan. Daarom is in overleg met bureau Factum – dat ons begeleidt in het proces – niet gekozen voor de traditionele Europese aanbestedingsprocedure maar voor een bestuurlijke aanbestedingsprocedure. Deze vernieuwende manier van aanbesteden levert namelijk voor alle partijen veel voordelen op. Ten eerste wordt een convenant afgesloten van zeven jaar in plaats van vier jaar bij een Europese aanbesteding. Het convenant kan daarna nog tweemaal stilzwijgend met een jaar worden verlengd. Hierdoor weten zowel de zorgaanbieders als de mensen die zorg nodig hebben voor lange tijd waar zij aan toe zijn. Dit stelt de zorgaanbieders in staat te investeren in de zorg en biedt hun werknemers zekerheid van hun positie op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant behouden de mensen die zorg nodig hebben voor langere tijd dezelfde zorgaanbieder en kunnen zij een relatie opbouwen met de persoon die hen komt helpen. Bovendien mag de cliënt zelf een keuze maken uit de vijf zorgaanbieders en kan men ook van zorgaanbieder wisselen. Dit werkt de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening natuurlijk verder in de hand.”Werken met een Zorgleefplan

Er zijn meer voordelen te noemen van deze nieuwe aanpak. Zo stelt het convenant kwaliteitseisen aan de dienstverlening en aan het personeel van de zorgaanbieders, is er vrije in- en uittreding van zorgaanbieders mogelijk en kan het convenant in overleg met alle partijen worden aangepast aan nieuwe zorgontwikkelingen. Het belangrijkste voordeel is echter het werken met een Zorgleefplan. Wethouder Van der Hoek vervolgt: “Inwoners die hulp nodig hebben, kunnen we door het nieuwe convenant veel meer bieden dan alleen hulp bij het huishouden. Afgesproken is dat zorgaanbieders ook andere vormen van zorg- en dienstverlening gaan aanbieden aan hun cliënten, afhankelijk van waar de cliënt behoefte aan heeft. Met een voorbeeld is dit goed te illustreren. Op dit moment worden de werknemers van zorgaanbieders alleen ingezet om te helpen in het huishouden; stofzuigen, poetsen, ramen zemen, wassen et cetera. Bij de nieuwe werkwijze signaleren deze werknemers of de cliënt daarnaast meer hulp nodig heeft op het gebied van wonen, welzijn, sociale contacten en zorg. Geeft de cliënt bijvoorbeeld aan dat zij graag haar dochter of zus regelmatig wil bezoeken maar geen vervoer heeft, dan wordt dit vastgelegd in het persoonlijke Zorgleefplan en wordt vervolgens in overleg met de cliënt naar een oplossing gezocht. Door het werken met een persoonlijk Zorgleefplan wordt er actiever met de cliënt meegedacht zodat die, ondanks beperkingen, het leven zoveel mogelijk kan voortzetten zoals hij/zij dat graag zou willen. Met deze werkwijze wordt ook samenwerking binnen de zorgketen gestimuleerd. Het uiteindelijke doel is betere kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, waardoor cliënten actiever kunnen blijven, meer mee kunnen doen in de samenleving en daardoor langer gezond blijven en minder snel vereenzamen.”Betrokken partijen positief over nieuwe werkwijze

Alle partijen zijn positief over het nieuwe convenant, de voordelen en het gezamenlijke proces dat is doorlopen.


 


Bron: Persbericht Gemeente Boskoop