Overleg cao VVT wordt hervat

op .

Cao-partijen hebben na informeel overleg tijdens de vakantieperiode vastgesteld dat er voldoende aanknopingspunten zijn om het overleg over de CAO VVT te hervatten. Het cao- overleg vindt plaats op 14 september aanstaande.

Overleg cao VVT wordt hervatCao-partijen hebben na informeel overleg tijdens de vakantieperiode vastgesteld dat er voldoende aanknopingspunten zijn om het overleg over de CAO VVT te hervatten. Het cao- overleg vindt plaats op 14 september aanstaande.Het overleg over een nieuwe CAO VVT is op 7 juni door de bonden afgebroken. Na het afbreken van het overleg is door de werknemersorganisaties een ultimatum gesteld waarop de werkgevers als reactie een nieuwe bieding aan de bonden hebben gestuurd. De bonden zagen in de bieding geen aanknopingspunten om het overleg te hervatten een kondigden acties aan.

Een belangrijk knelpunt in de onderhandelingen is het vervangen van het huidige regeling van extra leeftijdsverlof in een nieuwe regeling. Partijen betrokken bij de cao VVT hebben tijdens informeel overleg gezocht naar mogelijkheden om uit de ontstane impasse te komen. De conclusie van dit overleg is dat er voldoende aanknopingspunten zijn om het cao overleg te hervatten. Zowel bonden als werkgeversorganisaties hebben de intentie uitgesproken om zo snel mogelijk tot een nieuwe cao te willen komen.