ZZP'ers mogelijk in 2012 onder contract zorgkantoren

op .

Zorgkantoren kunnen op zijn vroegst in 2012 ZZP’ers contracteren voor AWBZ-thuiszorg in natura. Het Besluit zorgaanspraken AWBZ (BZA) moet hiertoe gewijzigd worden.

ZZP’ers mogelijk in 2012 onder contract zorgkantorenZorgkantoren kunnen op zijn vroegst in 2012 ZZP’ers contracteren voor AWBZ-thuiszorg in natura. Het Besluit zorgaanspraken AWBZ (BZA) moet hiertoe gewijzigd worden. Dit is echter minder ingewikkeld en tijdrovend dan de implementatie van de wijziging. Dat schrijft demissionair minister Ab Klink van VWS aan de Tweede Kamer.

Bemiddeling ZZP’ers

Bemiddeling van ZZP’ers in de zorg door bemiddelingsbureaus is op dit moment nog gewoon mogelijk. De zorginstelling is verantwoordelijk voor de kwaliteit en dus voor de zorgverlening door de ZZP’er.De Belastingdienst en het UWV beoordelen overeenkomsten tussen zorgaanbieders en ZZP’ers echter vaak als loondienstbetrekking. Door deze kwalificatie bestaat volgens Klink de kans dat veel van deze zorgverleners niet als ZZP’ers aan de slag willen, waardoor deze zorgverleners voor de thuiszorg verloren kunnen gaan. Als de ZZP’er een contract af kan sluiten met een zorgkantoor, dan is het eenvoudiger om aan te tonen dat hij/zij als zelfstandig ondernemer actief is. De AWBZ biedt op dit moment echter geen ruimte voor het contracteren van ZZP’ers door zorgkantoren.

Aanpassing BZA

De BZA (Besluit Zorgaanspraken AWBZ) wordt daarom aangepast zodat het ook mogelijk wordt voor ZZP’ers contracten af te sluiten met zorgkantoren. Hier zitten echter wel wat haken en ogen aan. Zo noemt Klink de aanpassing van het inkoopproces door Zorgverzekeraars Nederland en de zorgkantoren als belangrijk obstakel. De aanbestedingsprocedure wordt immers aanzienlijk tijdrovender, zelfs als niet alle 10.000 ZZP’ers meedingen naar contracten met zorgkantoren.

Implementatie

Verder is er onderzoek naar de kostenopbouw van de zorgverlening door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nodig. Ook de kwaliteitsborging is een issue. Klink geeft aan uit te willen zoeken "op welke wijze eenvoudig en eenduidig vastgesteld kan worden of de potentiële contractspartner/zorgverlener over de vereiste kwalificaties beschikt”. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet ook een manier vinden om toezicht te houden. Het is daarom wat Klink betreft noch realistisch noch verantwoord de wijziging eerder dan op zijn vroegst per 1 januari 2012 te realiseren.
Bron: Skipr


 


Enige achtergrondinformatie VHP-zorg:

Enkele jaren geleden heeft de belastingdienst uiteindelijk vastgesteld dat de bij een thuiszorginstelling werkzame Alfahulpen (die min of meer als ZZP-er gezien werden) aan door de inhuurder gestelde kwaliteitseisen moest voldoen. Sterker nog, de instelling was daar ook voor verantwoordelijk. Daarom werd bepaald dat er sprake was van en werkgevers/werknemersverhouding. Je begrijpt het al: de (kleine) thuiszorginstelling ging failliet aan de achteraf te betalen loonbelasting e.d.  


- ActiZ heeft drie keer een kort geding tegen VWS gewonnen daar waar het ging om inzet van ZZP-ers. Kernpunt was dat zorginstellingen aan een heel pakket eisen moeten voldoen en bemiddelingsbureaus, die het werk door ZZP-ers laten doen niet.  


Beide zaken wil Klink nu oplossen door hetgeen in dit artikel staat. Belangrijke informatie voor ,onder andere, veel kraamverzorgenden die als ZZP-er werken.