Werkgevers doen concreet voorstel voor tweejarige CAO VVT per post.

op .

Werkgeversorganisaties ActiZ en BTN hebben de vakbonden een uitgewerkt voorstel gedaan voor een tweejarige CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). De werkgevers hebben hun voorstel per post gedaan omdat de bonden tot nu toe weigeren aan tafel te onderhandelen. In het voorstel bieden de werkgevers voor 2010 en 2011 een loonsverhoging van jaarlijks 1% en een extra eenmalige uitkering van 0,4% in 2010 en 0,25% volgend jaar. Overigens is het ultimatum dat de bonden afgelopen dinsdag stelden  door de werkgevers verworpen omdat er volgens hen onvoldoende overleg is geweest. Tegelijk met het voorstel hebben werkgevers de bonden weer uitgenodigd de onderhandelingen te hervatten.

 

CAO VVT onderhandelingen per post!!
Werkgeversorganisaties ActiZ en BTN hebben de vakbonden een uitgewerkt voorstel gedaan voor een tweejarige CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). De werkgevers hebben hun voorstel per post gedaan omdat de bonden tot nu toe weigeren aan tafel te onderhandelen. In het voorstel bieden de werkgevers voor 2010 en 2011 een loonsverhoging van jaarlijks 1% en een extra eenmalige uitkering van 0,4% in 2010 en 0,25% volgend jaar. Overigens is het ultimatum dat de bonden afgelopen dinsdag stelden  door de werkgevers verworpen omdat er volgens hen onvoldoende overleg is geweest. Tegelijk met het voorstel hebben werkgevers de bonden weer uitgenodigd de onderhandelingen te hervatten.Na overleg met de eigen achterban hebben de werkgeversorganisaties op 19 mei de nul-lijn losgelaten. Door de weigering van de bonden om te onderhandelen konden de werkgevers hun aanbod echter niet uitbrengen. Tante Pos biedt dan uitkomst; niets per SMS, mail of anderszins, gewoon per papieren brief.


Werkgevers stellen een CAO VVT voor met een looptijd van 1 maart 2010 tot 1 maart 2012. In die periode ontvangen werknemers een structurele loonsverhoging van 1% per jaar en een extra eenmalige uitkering van 0,4% van het jaarsalaris voor dit jaar en 0,25% van het jaarsalaris voor volgend jaar.Leeftijdsuren

In 2012 zal de huidige leeftijdsregeling komen te vervallen omdat het wettelijk verboden is om verlof toe te kennen op basis van leeftijd. Er komt dan een levensfasebudget voor iedere werknemer. In de nieuwe regeling zal rekening worden gehouden met al bestaande rechten, aldus de werkgevers in het voorstel.

Tot 2012 blijft de huidige regeling voor leeftijdsuren van kracht. Wel krijgen werknemers het recht om hun leeftijdsuren, als zij dat willen, om te zetten in tijd voor bijvoorbeeld een cursus of ander persoonlijk leerdoel. De leeftijdsuren kunnen door de werknemer desgewenst ook gebruikt worden om een levensloopregeling op te bouwen. Werkgevers geven hiermee invulling aan levensfasebeleid en meer keuze voor de werknemers.Onregelmatige diensten

Begin dit voorjaar waren vakbonden en werkgevers het eens over het harmoniseren van de verschillende regelingen die er in VVT-sector bestaan voor onregelmatig werken. Herhaaldelijk is door de werkgevers de garantie gegeven dat niemand in de VVT er in de uniforme regeling financieel op achteruit zal gaan. De bonden gaven echter aan nu niet te willen harmoniseren; werkgevers houden daarom dit punt buiten het voorstel. In het voorstel voor de komende tweejarige CAO blijft het draaien van nachtdiensten voor 55-plussers vrijwillig.De werkgeversvoorstellen zouden toch voldoende moeten zijn om weer achter de onderhandelingstafel plaats te nemen; een akkoord moet dan haalbaar zijn!