Bonden in de VVT sector weer op een lijn.

op .

Gisteren lieten wij u via deze website weten dat Abvakabo aan werkgeversorganisaties ActiZ en BTN een ultimatum getseld had inzake de cao VVT onderhandelingen.

Bonden in de VVT sector weer op een lijn.

 

Gisteren lieten wij u via deze website weten dat Abvakabo aan werkgeversorganisaties ActiZ en BTN een ultimatum getseld had inzake de cao VVT onderhandelingen.

Onderling overleg tussen de vakbonden heeft ertoe geleid dat ook de andere bonden die betrokken zijn bij het cao VVT overleg dit ultimatum onderschrijven. Het komt er op neer dat uiteindelijk op dinsdag 7 juli 2010 een ultimatum is gesteld tot uiterlijk vrijdag 16 juli 2010 om 10.00 uur. Tot die tijd krijgen de werkgeversorganisaties de tijd om de eisen van de vakbonden in te willigen. Indien niet tegemoet gekomen wordt aan de eisen en er ook geen aanvaardbaar onderhandelingsresultaat is, zullen de bonden tot collectieve acties overgaan.