Onduidelijkheid rond ultimatum in de VVT

op .

Eerder schreven wij op deze site dat het een raar iets is, vakbonden dreigen met een ultimatum terwijl de werkgeversorganisaties diezelfde bonden uitnodigen voor overleg.

Onduidelijkheid rond ultimatum in de VVT

 

Eerder schreven wij op deze site dat het een raar iets is, vakbonden dreigen met een ultimatum terwijl de werkgeversorganisaties diezelfde bonden uitnodigen voor overleg.

Om het nog ingewikkelder te maken bemerkte schrijver dezes dat inmidels door Abvakabo al dan niet formeel een ultimatum is gesteld. Of dit het antwoord is op het persbericht van de werkgeversorganisaties is niet bekend. Wel is het vreemd dat in het ultimatum bericht enkel over Abvakabo wordt gesproken en niet over de andere bonden.

Lees de twee berichten:
1. Bonden blijven thuis; werkgevers ActiZ en BTN doen cao aanbod
Werkgeversorganisaties ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) hebben de vakbonden uitgenodigd voor een nieuw overleg op 30 juni over de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). De bonden stellen steeds nieuwe eisen voordat ze weer aan tafel plaats willen nemen. Voor de werkgevers zijn de wisselende eisen onwerkbaar. ActiZ en BTN presenteren nu hun cao aanbod, waaronder een loonsverbetering gericht op koopkrachtbehoud, een levensfasebudget en een scholingsbudget.Diverse uitnodigingen van de werkgevers om het cao-overleg te hervatten werden om voor werkgevers volstrekt onduidelijke redenen afgewezen. De bonden stellen steeds wisselende voorwaarden over wat wel of niet op tafel moet liggen. De werkgevers willen praten over het volledige aanbod, zoals gebruikelijk is. De werkgevers krijgen de indruk dat de bonden een conflict willen forceren, maar het is onduidelijk voor ActiZ en BTN wat de aanleiding is en waar dat conflict over moet gaan. Eerder al was op veel punten overeenstemming tussen werkgevers en bonden.Het aanbod

Het aanbod van de werkgevers laat de nul-lijn los en biedt een loonsverbetering gericht op koopkrachtbehoud en is, net als andere cao’s, in lijn met het akkoord in de Stichting van de Arbeid. Daarnaast bevat de cao een regeling die de overname van personeel regelt dat hun baan dreigt te verliezen als gevolg van de aanbesteding door gemeenten van de huishoudelijke zorg (WMO). Ook worden afspraken gemaakt over een scholingsbudget per organisatie die aangewend moet worden voor bij- en nascholing en ontwikkeling van werknemers.Bonden en werkgevers waren het al eens over het omzetten van leeftijdsverlof in een levensfasebudget voor alle werknemers. In de uitvoering hiervan bestaat echter een verschil. Werkgevers willen de werknemer zelf de keuze geven om dit budget naar eigen inzicht te besteden (tijd of geld of ontwikkeling), bonden willen geen keuzemogelijkheid voor de werknemer in ieder geval niet voor geld.Bonden en werkgevers zijn het ook eens over het tot stand brengen van één regeling voor toeslagen onregelmatige dienst in plaats van de bestaande aparte regelingen voor de thuiszorg en voor de verpleeg- en verzorgingshuizen. De nieuwe regeling betekent in beginsel een vooruitgang voor met name de thuiszorgmedewerksters. Voor gevallen waar de regeling mogelijk toch leidt tot een verslechtering, willen werkgevers een garantie bieden dat deze groep er in de praktijk niet op achteruit gaat.Druk op de branche

ActiZ en BTN benadrukken nog eens het belang voor de branche, de werknemers en de cliënten van een snelle totstandkoming van de cao. De langdurige zorg staat onder druk, zowel door dreigende bezuinigingen als door een krappe arbeidsmarkt. De werkgevers willen dan ook graag rust creëren op het arbeidsfront met de cao. 


 


2. 400.000 werknemers in de zorg laten vallen?

Abvakabo FNV heeft werkgevers in de zorg een ultimatum gesteld. De bond deed dit tijdens een ludieke actie bij verpleeghuis Tamarinde in Utrecht.Bonden en werkgevers hebben een conflict over de nieuwe cao Verpleeg-, en Verzorgingstehuizen en Thuiszorg (VVT). Abvakabo FNV eist dat de werkgevers binnen tien dagen aan de eisen van de bonden voldoen, anders volgen er acties.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao VVT zijn stil komen te liggen vanwege onenigheid over de leeftijdsdagen, vrijstelling van diensten voor medewerkers van 55-plussers en de toeslag voor onregelmatig werk en inconveniënte uren. Voor werknemers in de zorg zijn dit essentiële punten. Werkgevers blijven aandringen op het aanpassen van deze belangrijke arbeidsvoorwaarden. Alleen door bestaande regelingen te laten vallen, willen de werkgevers met een totaalbod komen. Dit is voor de bonden onacceptabel en zij zien zich daarom genoodzaakt om een ultimatum te stellen.

Taart

Een medewerker van verpleeghuis Tamarinde in Utrecht zette het ultimatum kracht bij door Evert Mulder, voorzitter van zorgaanbieder Aveant en onderhandelaar van de werkgeversorganisaties, een ‘eis(ijs)taart’ aan te bieden. De medewerkers waren massaal aanwezig bij de actie. Met behulp van twee hoogwerkers werd voor de ingang van het verpleeghuis een groot spandoek naar boven gehesen met de tekst: ‘400.000 werknemers in de zorg laten vallen? Juist deze werknemers verdienen een goede cao.’ 'U luistert niet, u hoort ons niet en daarom hebben wij dit spandoek laten maken', verklaarde Wim van der Hoorn, bestuurder Abvakabo FNV tegen Evert Mulder.Het aanbieden van de ‘ei(ijs)taart’ en het stellen van het ultimatum vormen daarmee het begin van een reeks acties.