VWS: bemiddeling ZZP'ers AWBZ-thuiszorg is mogelijk

op .

Bemiddeling van ZZP’ers in de zorg door bemiddelingsbureaus is op dit moment nog gewoon mogelijk. Dit geldt voor AWBZ-thuiszorg in natura. Een woordvoerster van VWS laat weten dat dit kan, omdat de instelling verantwoordelijk is voor de kwaliteit.

VWS: bemiddeling ZZP’ers AWBZ-thuiszorg is mogelijk

Bemiddeling van ZZP’ers in de zorg door bemiddelingsbureaus is op dit moment nog gewoon mogelijk. Dit geldt voor AWBZ-thuiszorg in natura. Een woordvoerster van VWS laat weten dat dit kan, omdat de instelling verantwoordelijk is voor de kwaliteit.

Bemiddeling in thuiszorg

Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over de bemiddeling van ZZP’ers in de thuiszorg. Mogen bemiddelingsbureaus nou wel of niet bemiddelen? Nu is dat nog steeds mogelijk, maar dat kan in de toekomst veranderen, aldus de woordvoerster van VWS. VWS is met ActiZ in gesprek over de verdere uitwerking van de regels rondom bemiddeling.

Kwaliteitseisen

Brancheorganisatie ZZP Nederland vindt een eventueel verbod op bemiddeling absurd. ActiZ spreekt van oneerlijke concurrentie. “ActiZ heeft niets tégen ZZP’ers, het probleem is dat de kwaliteitseisen die aan de zorg worden gesteld, niet aan de ZZP’ers worden gesteld. Zorgaanbieders worden op kosten ‘gejaagd’, omdat zij aan bepaalde eisen moeten voldoen die niet gelden voor de ZZP’ers”, aldus Han Noten, bestuursvoorzitter van ActiZ. De tweedeling is wat Noten betreft onverstandig. Het nodigt reguliere zorgaanbieders uit om hun contracten af te bouwen en verder te gaan met ZZP’ers. Dit gaat ten koste van de kwaliteit. “Dat moet je niet willen. Mag het wel, dan hoeven reguliere instellingen ook geen 24-uurs garantie meer te geven.”

Juridische kwestie

Jilles Heringa, advocaat bij Wybenga Wildeboer van den Puttelaar, licht de juridische kant van de kwestie toe: “Twee zaken zijn van belang bij de bemiddeling van ZZP'ers in de thuiszorg. Kort gezegd draait het in de AWBZ-thuiszorg in natura dan om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg en de fiscale beoordeling van de arbeidsrelatie met ZZP'ers. Iedere zorgaanbieder die AWBZ-zorg in natura wil leveren, moet beschikken over een toelating op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Dit geldt ook voor bemiddelingsbureaus.

Als een bemiddelingsbureau een contract sluit met een zorgkantoor en een ZZP'er inzet om die zorg te verlenen, blijft het bemiddelingsbureau volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Daarnaast geldt dat de Belastingdienst en het UWV de relatie tussen een bemiddelingsbureau en een ZZP'er in deze situatie in principe kwalificeren als een dienstverband. Dat betekent dat loonheffingen ingehouden moeten worden. Ik vind het niet juist om te spreken van een verbod op de bemiddeling van ZZP'ers. Het is wel zo dat de kwalificatie als dienstverband door de Belastingdienst en het UWV een fiscale en dus financiële barrière opwerpt. In combinatie met de verantwoordelijkheid voor kwaliteitseisen leidt dat er in de praktijk wellicht toe dat bemiddelingsbureaus geen ZZP'ers meer inzetten bij het verlenen van AWBZ-thuiszorg in natura.”Heringa vervolgt: "In een brochure van Financiën en VWS staat dat onderzocht wordt wat de consequenties zijn van invoering van de mogelijkheid tot contractering van individuele zorgverleners door het zorgkantoor. Op dit moment is dat niet mogelijk omdat de huidige regelgeving uitgaat van een zorginstelling. Als het wel mogelijk wordt, zou een ZZP'er zelf, dus zonder bemiddelingsbureau, een contract met een zorgkantoor kunnen sluiten."