Zorgkosten stijgen in vijftien jaar tot mogelijk 140 miljard

op .

Trendwatcher Philip Idenburg en directeur gezondheidszorg Michel van Schaik van Rabobank International in “Diagnose 2025” voorspellen een stijging van de kosten van de gezondheidszorg in de komende 15 jaar tot meer dan 100 miljard euro.

Zorgkosten stijgen in vijftien jaar tot mogelijk 140 miljardDe kosten van de gezondheidszorg zullen de komende vijftien jaar stijgen tot meer dan 100 miljard euro, mogelijk zelfs 140 miljard euro. Dat voorspellen trendwatcher Philip Idenburg en directeur gezondheidszorg Michel van Schaik van Rabobank International in “Diagnose 2025”.

Scenario

Het meest gunstige scenario dat de auteurs in Diagnose 2025 doorrekenen voorziet in een kostenstijging van 32 miljard euro tot 101 miljard euro. Voorwaarde is wel dat er hard wordt ingegrepen in het basispakket en de AWBZ en dat bovendien de eigen bijdragen aanzienlijk worden verhoogd. De auteurs achten het waarschijnlijker dat de zorgkosten de komende vijftien jaar zullen stijgen tot 130 of zelfs 140 miljard euro, meer dan een verdubbeling ten opzichte van de huidige 69 miljard euro op jaarbasis.

Relevantie

Volgens Idenburg en Van Schaik onderstrepen de cijfers de noodzaak van een paradigmaverschuiving. Weliswaar hebben verschillende politieke partijen recentelijk bezuinigingsplannen gelanceerd, maar ondanks de ogenschijnlijk indrukwekkende bedragen die genoemd worden, gaan deze plannen volgens de auteurs voorbij aan de werkelijke financiële uitdaging die de gezondheidszorg te wachten staat. “De kostenstijging in de zorg zal hoe dan ook hoger uitvallen dan de macro-economische groei”, stelt Van Schaik.  “Wat ontbreekt is een fundamenteel debat over hoe we de samenleving willen inrichten en de plaats van de zorg daarin”, vindt Idenburg. “Veel politieke partijen houden vast aan oude ideologieën zonder de relevantie daarvan te toetsen aan de nieuwe situatie.”

Kostenbeheersing

In Diagnose 2025 constateren Idenburg en Van Schaik dat de discussie in de zorg sterk gericht is op het sturingsmodel, de kosten en kostenbeheersing. De primaire doelstelling en waarden in de zorg blijven onderbelicht. Dit heeft volgens de auteurs geleid tot verbroken verbindingen tussen zorgvrager en zorgprofessionals met het systeem.

Stakeholders

Met hun trendanalyse willen Idenburg en Van Schaik het debat over de toekomst van het zorgstelsel een flinke impuls geven. Volgens de auteurs is nu het moment voor fundamentele keuzes. Idenburg en Van Schaik hopen dat de scenario’s die ze in Diagnose 2025 schetsen als basis kunnen dienen voor een strategische dialoog zowel binnen organisaties als met externe stakeholders. De eerste exemplaren van Diagnose 2025 werd woensdag aangeboden.


 


Bron:  Skipr.