Wie roept wie nu op om te onderhandelen voor een cao VVT?

op .

Enkele weken geleden leverde een laatste poging om een nieuwe cao VVT  tot stand te krijgen, niks op. De bonden willen nu een ultimatum stellen en wellicht acties gaan voeren.

Wie roept wie nu op om te onderhandelen voor een cao VVT?

Enkele weken geleden leverde een laatste poging om een nieuwe cao VVT  tot stand te krijgen, niks op. De bonden willen nu een ultimatum stellen en wellicht acties gaan voeren. Dit staat overigens in schril contrast tot de oproep tot onderhandelen die de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN op 29 juni 2010 deden. Zie ook bijgaand persbericht van de werkgevers.

 De bonden hebben altijd hardop gezegd dat zij vóór 1 juli tot een akkoord wilden komen. Daarom hebben ze voorgesteld om de beladen onderwerpen uit de besprekingen te laten. Werkgevers willen volgens de bonden echter persé hun voorwaarden doorduwen. 

Werkgevers blijven aandringen op het aanpassen van belangrijke arbeidsvoorwaarden. Alleen door bestaande regelingen te laten vervallen, willen de werkgevers met een totaalbod komen. Dit is voor de bonden onacceptabel en zij hebben nu geen andere mogelijkheid dan het stellen van een ultimatum. Als hier niet positief op wordt gereageerd, volgt een actietraject.

De onderhandelingen zijn stil komen te liggen vanwege onenigheid over de onderwerpen leeftijdsdagen, vrijstelling van diensten voor medewerkers van 55 jaar of ouder en de toeslag voor onregelmatig werk en inconveniënte uren. Voor werknemers in de zorg zijn dit essentiële punten. De betrokken bonden hebben al meerdere malen voorgesteld om deze onderwerpen daarom buiten de huidige onderhandelingen te laten. Deze kunnen beter los van de cao onderhandelingen besproken worden.

Ook tijdens het meest recente gesprek met werkgevers is geen redelijk bod op tafel gekomen. Actiz en BTN blijven vast houden aan een aanbod waarin alle voorwaarden in een optelsom worden verwerkt. Tot een concreet losstaand loonbod is het nooit gekomen. Dit gesprek heeft opnieuw uitgewezen dat het gedane voorstel in essentie een verslechtering van de huidige cao betekent. Bonden hebben om die reden besloten om vooraf om een schriftelijke bevestiging te vragen waarin staat dat de bestaande arbeidsvoorwaarden niet zullen worden afgebroken.