Strategisch HR-beleid ontbreekt in zorg

op .

Onderzoek toont aan dat er nauwelijks een strategisch Human Resources plan in de zorg bestaat! Wat doet men hieraan?

Strategisch HR-beleid ontbreekt in zorgBijna vier van de vijf managers en bestuurders in de zorg zegt dat zijn of haar organisatie geen strategisch Human Resources plan kent. Vier van de tien managers en bestuurders geven aan dat er helemaal geen plan is. Dat blijkt uit online onderzoek van MarketRespons in opdracht van FunktieMediair.

Uitdagingen op arbeidsmarkt

Een succesvol strategisch HR-plan houdt volgens directeur Ronald Simons van FunktieMediair rekening met het huidige en toekomstige personeelsbestand in zowel kwantitatief en kwalitatief opzicht. Aan een dergelijk strategisch perspectief ontbreekt het nogal eens in de zorg. FunktieMediair concludeert in het onderzoek ‘Flexibilisering van arbeid in de zorg’ dan ook dat de zorgsector onvoldoende is voorbereid op de komende uitdagingen op de arbeidsmarkt. Het verband tussen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de opbouw van het toekomstig personeelsbestand wordt volgens de helft van de 256 lijn- en stafmanagers en directieleden niet gemaakt.

'Hier en nu'

FunktieMediair is in het onderzoek opgetrokken met Yacht om zo vergelijkingen te kunnen trekken met andere branches. In totaal waren er 1.346 respondenten. Ruim veertig procent van de zorgrespondenten geeft aan dat er in hun organisatie geen sprake is van een meerjarig in-, door- en uitstroomplan. Gemiddeld genomen over alle branches (zorg, energie, financiële dienstverlening, industrie, onderwijs, zakelijke dienstverlening en overheid) is dit 33 procent. In vergelijking tot de andere branches heeft de zorg ‘een aanzienlijk minder goed beeld’ van de benodigde competenties en functies nu en in de toekomst. “De zorg is vooral bezig in het hier en nu”, aldus FunktieMediair.

Bestuursagenda

Volgens Simons vormen een strategische aanpak van HR en een goed doordachte personeelsplanning essentieel een grote kans om zorgorganisaties wendbaar te houden en bezuinigingsdoelstellingen te realiseren. Simons: “De agenda van de raden van bestuur wordt in deze tijd teveel bepaald door financiën en met name kostenbeheersing. Terwijl juist de medewerkers de sleutel zijn voor kwaliteitsverbeteringen in de zorg, het verhogen van de opbrengsten en het verlagen van de kosten.”

Vergrijzing en krapte

Eind 2009 concludeerde Prismant, inmiddels opgegaan in Kiwa Prismant, ook al dat zeventig tot tachtig procent van de zorginstellingen niet is voorbereid op toekomstige arbeidsmarktvraagstukken, zoals vergrijzing en groeiende krapte op de arbeidsmarkt.


 


Bron: Skipr