NPCF-rapport: cliënten lijden onder hoge werkdruk

op .

Bewoners vinden dat de werkdruk in verpleeg- en verzorgingshuizen erg hoog is. Zij moeten vaak langer wachten en voelen zich daardoor extra bezwaard om hulp te vragen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Uw Mening Onze Zorg’ van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

NPCF-rapport: cliënten lijden onder hoge werkdrukBewoners vinden dat de werkdruk in verpleeg- en verzorgingshuizen erg hoog is. Zij moeten vaak langer wachten en voelen zich daardoor extra bezwaard om hulp te vragen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Uw Mening Onze Zorg’ van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Tevredenheid

“Als ik heel erg lang moet wachten, dan probeer ik wel eens zelf te gaan douchen. Terwijl ik dit eigenlijk niet meer zelf kan. Ik durf dan niet nog een keer te bellen, er kan wel iemand op sterven liggen”, is een reactie van bewoner in het rapport ‘Uw Mening Onze Zorg’ . Verpleeg- en verzorgingshuizen richten zich met name op de noodzakelijke verzorging. Cliënten maken zich grote zorgen over verder bezuinigingen in de zorg, blijkt uit het onderzoek. Hoewel de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen hun verblijf en verzorging gemiddeld met een 7,8 waarderen, blijkt uit de open interviews die de onderzoekers in tachtig verpleeg- en verzorgingshuizen aangingen met de bewoners, dat er van écht contact steeds minder sprake is.

Wensen bewoners

Uit het rapport blijkt dat cliënten niet alleen goede zorg willen, maar ook bijvoorbeeld zinvolle activiteiten en aandacht. “Het is van belang dat instellingen zichzelf steeds beter in staat stellen om te voldoen aan de wensen van bewoners door creatief om te gaan met beschikbare middelen en meer samen te werken met bijvoorbeeld vrijwilligers en welzijnsinstanties”, stelt de NPCF. De NPCF benadrukt dat het van essentieel belang is dat instellingen hun bewoners nadrukkelijk de gelegenheid geven om vrijuit te zeggen wat zij echt van de zorg- en dienstverlening vinden.

Verbeteringspunten

Uit reacties van instellingen die deelnamen aan het onderzoek ‘Uw Mening Onze Zorg’ blijkt dat de uitkomsten van de interview concrete aanknopingspunten hebben gegeven om de zorg te verbeteren. De NPCF hoopt dat andere instellingen het voorbeeld volgen en het gesprek met cliënten aangaan, om er zo achter te komen wat goed gaat en wat knelt.

"Het rapport van de NPCF is in opdracht van VWS gemaakt. De gegevens zijn niet alleen interessant voor de politiek maar ook voor het management, omdat het duidelijk maakt wat patiënten en cliënten verwachten van de zorg. De resultaten van het onderzoek kunnen ook zeker worden benut voor de verdere vormgeving van het beleid rond de langdurige zorg", zegt een woordvoerder van het ministerie van VWS, meldt de NOS.

Ervaringen cliënt

De NPCF baseert de resultaten van het onderzoek ‘Uw Mening Onze Zorg’  op grootschalig onderzoek met open interviews. Gedurende vijf maanden bezochten interviewteams tachtig verpleeg- en verzorgingshuizen waar zij op basis van open gesprekken met de bewoners 10.000 ervaringen optekenden. Daarnaast verzamelde de NPCF op diverse manieren nog eens 40.000 ervaringen bij mantelzorgers en vrijwilligers. Zo’n 30.000 ervaringen worden na een zorgvuldige screening gepubliceerd op www.ZorgkaartNederland.nl en www.ConsumentendeZorg.nl.  Inmiddels staan 12.000 ervaringen online.


 


Bron:  Skipr