KOMT ER NOG OPNIEUW OVERLEG VOOR DE CAO VVT??

op .

Werkgevers van Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg stellen zich, ondanks een zelf uitgestuurde uitnodiging, inflexibel op bij het komen tot een goede basis voor hervatting, aldus de zienswijze van de bonden.KOMT ER NOG OPNIEUW OVERLEG VOOR DE CAO VVT??

Werkgevers van Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg stellen zich, ondanks een zelf uitgestuurde uitnodiging, inflexibel op bij het komen tot een goede basis voor hervatting, aldus de zienswijze van de bonden.

De Werkgevers zien in het technisch overleg dat de partijen op 16 juni hadden aanleiding om het cao-overleg te hervatten en hebben de bonden uitgenodigd voor cao-overleg op 30 juni a.s.

 Knelpunt

Tijdens het vandaag gevoerde technische overleg bij werkgeversorganisatie ActiZ bleek dat de uitgangspunten van beide partijen, als het gaat om leeftijdsuren, nu te ver van elkaar liggen. Op het voorstel van de gezamenlijke bonden om dit knelpunt los van de huidige cao-onderhandelingen in het najaar te bespreken, is tot op heden niet positief gereageerd.

Leeftijdsuren buiten schot!

Binnen enkele dagen zullen de vakorganisaties de werkgevers schriftelijk aangeven hoe het overleg hervat kan worden. Duidelijk is dat de huidige leeftijdsurenregeling buiten schot dient te blijven.