Ook Kraamzorgaanbieders gaan hun kwaliteit meten

op .

De zorgaanbieders in de kraamzorg zijn op 1 juni gestart met de verplichte landelijke meting van de zorgkwaliteit. Zij verzamelen per 1 juni gegevens over 2010.

Ook Kraamzorgaanbieders gaan hun kwaliteit metenDe zorgaanbieders in de kraamzorg zijn op 1 juni gestart met de verplichte landelijke meting van de zorgkwaliteit. Zij verzamelen per 1 juni gegevens over 2010.

Kwaliteitswet Zorginstellingen

Volgens de ‘regeling verslaggeving' van de Kwaliteitswet Zorginstellingen moeten alle kraamzorgaanbieders vanaf 1 januari 2010  verantwoording afleggen over de kwaliteit van de door hen geleverde zorg De stuurgroep Zichtbare Zorg Kraamzorg heeft hiervoor kwaliteitsindicatoren vastgesteld.

Kwaliteitsinformatie kraamzorg

Tot eind 2010 hebben Kraamzorgaanbieders de tijd om de gegevens te verzamelen De informatie die hieruit ontstaat, kan onder meer worden gebruikt door zorgaanbieders om zich verder te verbeteren, cliënten om te kunnen kiezen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars om de juiste zorg te kunnen inkopen.


 


Bron: Skipr